KOMPENSA TEORIO DE MEMTRANSFORMADO, UZEBLA POR INFANOJ, INVALIDOJ KAJ MALJUNULOJ (INTER ANDRAGOGIO, MUZIKTERAPIO KAJ SPECIALA PSIKOLOGIO ĈU MEMKURACADEBLO)

homa cerbo

Bildo1: Anatomio de cerbo, laŭ [1]

Omaĝe al Marian Górski/Rezulto de internaciaj esploroj/

Alicja Lewanderska-Quednau

AIS PL/BG kun Esplorscienca grupo de Asocioj „Polonia” „Schlesien”

Post akcidento, apopleksio, ĉe iam normale funkciantaj homoj aperas problemoj. Ankaŭ pluraj naskiĝis kun psikaj kaj fizikaj ano­ma­lioj, kaptis ilin dum infekcio (Heine-Medina) Maljuneco estas krome periodo kiam kelkajn organoj (moveblo, videblo ĉu aŭdebla, fariĝas nebona).

La milito kaj katastrofaj inundoj kaŭzas problemojn, sed ankaŭ modernaj rimedoj de perfekta medicino savas homajn vivojn, sed ne ĉiam povas reebligi al li reveni al normala antaŭa funkcianta santato. Tamen ni ĉiuj estas homoj, kaj ĉiu homo devas havi la propran kaj necesan lokon en societo kaj mondo. Oni povas kuracigi kaj instrui homojn uzante la ludteoriojn (simulacion) regulo estas nur iri de teorio al praktiko, tamaniere oni povas apliki plej efikaj elementojn pri metodteorioj(ne nur por infanoj sed ankau por masanaj majlunuloj) de Grzegorzewska, Adler, Dewey, Korczak, Kossecki, Mannheim, Maslov, Montessori, Steiner, Sedlak).

ENKONDUKO

Homo ludas en naturo ĉefrolon. Li ankaŭ estas kun ĝi ligita. De pluraj jardekoj kun homa vivo estas kunigita muziko kaj lingvo. Laŭ esploroj de sciencistoj- praktika uzado de muzika ka­pablo, antaŭis la lingvan aperon kaj scipovon. Ĉiu homo nask­iĝas kun scipovo de memoro kaj perceptado al melodio. La muziko regas al diversaj homaj organoj. Ĝi altigas aŭ malaltigas la tenson kaj sangopremon, plibonigadas nian senton kaj eĉ influas al kvociento de inteligenteco. Kreataj de muziko sonoj, melodio, harmonio kaj ritmo sendas signalojn al homa cerbo.

En cerbo, ekzistas 6 partoj kiuj regas pri: a/interpretado de vidobjek­toj; b/planado de estonta agado; c/kontrolo de mov­kapabloj de korpo. d/reago al temperaturo, tuŝado, movo kaj lumo; e/prilaboro de videblaj modeloj, f/kompreno de lingvo; g/identeco al sonoj; h/scipovo de parolo. Se iu nervaligo estas rompita, la homaj organas ne laboras ĝuste.

IOM PRI TEORIO. /Tezaro/

Paroleblon ni ekkonas kaj eklernas en familia rondo (konkretan lingvon). Tie ankaŭ komenciĝas la edukado kaj instruado. Poste daŭrigas tion kaj profundigas homo en lerneja periodo. La efiko ne nur estas dependa de individuo sed forte influata de pedagogo-instruisto. Tezoj:

Kiu povas esti pedagogo-instruisto kaj edukisto?

Kiam estas komenco kaj fino de pedagogia agado?[2]

Kompreneble estas diversaj klasifikoj de psikologio kaj pedagogiko[3]. Diversaj metodoj estas efikaj depende de bezono, vivroloj en familio, medio, socio ĉu laboro kaj de sanstato de homo kaj vivkondiĉoj [4]

 

Oni bildigas ĝin jene: Diagramo 1

Taskoj

 

Ĉiuj homoj (ĉu observantoj de homo, ĉi kaze kuracisto, flegisto, terapeuto) rigardas ĉion ĉiam selektive kaj de unu flanke (de sia vidpunkto) rimarkante kaj pligrandigante unu aspekto kaj lasante alian. Do laborante kun malsanuloj, oni povas uzi la perspektivisman metodon. Eble iu kontraŭos, ke ĝi estas tipa sociteknika metodo, sed por la bono de homoj, eblas uzi ĉiuj metodoj lige ĉu paralele – grave, ke estu etikaj kaj efikrezultaj, kaj ne detruas homan psikon. Laŭ teorio de Mannheim eblas bone atesti, ke ĉiuj realaj ekonoj de individuo, socio kaj societo estas dependaj de vidpunkto pri bezono (neceso). Krome ĝi estas limigitaj de perspektiva eblo de ekkono (scipovo) depende de vidpunkto aŭ bezono de diversaj grupoj ĉu individuo. Tio krome samtempe estas depende limigita de distanco kaj pozicio kiun havas konkreta persono. Necesas decidi, kiu estas plej grava (selekti) kaj poste prepari laboron laŭ metodo de programado de malfacilajo kaj apliki ĉu plifortigi reaktivecon laŭ konkreta programado. Necesas zorgi ke ekkestu:

Vorto———————–Simbolo

Stimula signalo(inter konscio de paciento-kuracisto )

Reaktivado (revalidacio-latine) tio estas adapto ĉu readapto de individuo al aktiva) plena ĉu parta) vivo en medio (socio). Tia procezo ne estas rapide (ne eblas) kaj tuja. Krome estas bezonata tempo kaj pacienco – de ambaŭ flankoj (paciento-kuracisto). Kutime kuracistoj, rehabilitantoj, logopedoj, terapeŭtoj ĉu muzik­terapeŭtoj ktp la tuta grupo, okupiĝas pri malsana persono-kiuj pro difekto dum nasko, en juneco ĉu malsano de malfrua aĝo aŭ akcidento, tion helpon bezonas. Tio estas la procezo de readukado kaj adopto denove al proksimume normalaj vivkondiĉoj.

Eblas tion bildigi (diagramo 2)

Procezo de regulado

HOMO

(OBIEKTO DE REGULADO)

READUKADO

 MAŜINO (aŭ flegisto) (APARATO POR REGULADO REGULATORO)

En hospitaloj, sanatorioj, hejmoj por maljunuloj, specialaj lernejoj ĉu lokaj psikoterapiaj punktojon sub la gvido de fakuloj oni laboras en grupoj aŭ individue. Por homoj post akcidento au apopleksio ĉu koratako (korinfarto) oni uzu muzikterapion, mem­kuracad-trejnadon, simu­la­cion, stimuladon ĉu psikoterapion.

 

ESPLOROJ – tezoj. REZULTOJ- analizo (Intervalo: 1996-2006)

Mi kun gekolegoj el scienca esplorgrupo ”Polonia“ kaj “Schlesien”faris kelkaj esploroj en diversaj landoj (pli ofte ligitaj kun Polonia) Suba tabelo ilustras la rezultojn:

TABELO 1

APLIKATAJ FORMOJ DE TERAPIO

Lando A B C
Sekso viro virino viro virino viro virino
Pollando 03 16 18 23 29 11
Germanio 04 09 33 28 13 13
Bulgario 0 04 11 14 39 32
Usono 09 O6 26 34 15 12
Moldavio 02 02 07 06 41 42
Ukrainio 03 06 16 08 31 36

A-estas ekzamenataj homoj, post la individuaterapio,

B-dum grupa terapio kun terapeŭto,

C- en hospitaloj, sanatorioj (rehabilitaj homoj kun gvido de fakuloj). Viroj = 50, Virinoj = 50; entute = 100. Ni krome pliesploris kiuj de ili estas kun:a/demencio b/kun depresio c/psike kaj mense kapablaj nur kun fizikaj difektoj. Sed tiuj ĉi lastaj informojn, kuracistoj petis ne aperigi publike, same  aĝon kaj familian staton. [5]

Tezoj kaj rezultoj:

la celo estas pliesplori kio helpos aŭ malhelpos por readopto aŭ  funkciado en normala vivo kaj vivkondiĉoj. La respon­dantoj estas elektita laŭ metodo (loterio- hazarda, sed ĉiam kun ilia permeso kaj kun kuracista kuratelo. Tamen ni samtempe parto­prenis en ĉeest-eksperimento, (tiu estas permesata lau etika vidpunkto)[6]

Unuopaj finrezultoj jen estas:

-POLLANDO –Trarigardante la kurac kaj eduksistemon en Pollando oni povas konstati, ke estas ĉiam granda zorgo pri muzika edukado, oni esprimas la muzikkapablon ekkde antaŭ lernejoj. Ĝin oni traktas kiel ludo kaj helpo por gimnastikaj ekzercadoj, ĝojo aŭ spontana komuna festado en familiaj rondoj ĉu najbaraj grupoj aŭ loĝkvartalaj ĉu socigrupoj. Instruisto ne postulas de infanoj ke tuj estas perfektaj ĉu kandidatos al artistoj. (tion mi kun tristo ekz vidis en Germanio, kiam mi komencis labori pere de esperanto en germanaj popollernejoj. Oni timigas infanojn ĉar ne permesas al ili spontane kanti kaj ĝoji. )Rezultoj de esploroj atestas, ke muzikon kaj kanton oni ligas kun terapio kaj trejnado, aplikas al sportaj akademioj (por sportistoj)en hospitaloj, sanatorioj, kaj en hospicioj ĉu hejmoj por maljunaj malsanuloj. Post lasta „pseŭdo helpo al Irako „, inter pluraj familioj(vidvinoj kun infanoj, kaj eks(pseŭdo)volontuloj, aperis sindroma malsano „IRAK-TIMO“. Tion oni ankaŭ resanigas pere de muziko kaj sugestologio, en specialaj departamentoj de hospi­taloj kun specialistoj pri rehabitalicio kaj kun „savhelpantoj –( nova profesio en (PL) Simile oni laboras kun pacientoj kun parkinsomalsano ĉu alzheiemermalsano, post paralizo, apopleksio.

En GERMANIO ; psikoterapeŭtoj kaj naturkuracistoj- ofte estas profesiaj hejmkuracistoj, tial afero estas pli facila. Peto pri helpo de terapeutoj aŭ naturkuracistoj estas preskaŭ moda kaj ofte repagota, kaj efike funkcias ĉe maljunuloj kaj malsanaj homoj.

BULGARIO-pli ofte oni uzas sugestopedion (eĉ fakte ĝi naskiĝis en tiu lando) por kuracado kaj lernado, plibonigado aŭ kiel rimedo por sukceso kaj financefiko. Pli multo de homoj, precipe mal­junuloj estas tre malriĉaj kaj ne povas uzi tro kostan privatan kurachelpon. Uzas ofte scion de popola medicino.

Usono estas la lando kie stresoj aperas pro tre rapida tempo de vivo, kaj krome pro konstantaj partoprenoj en diversaj militoj. Simila sindromo Irako (ne nur) ktp. Sed estas ankaŭ modo, iri al terapeŭto simile kiel al klubo ĉu frizisto. Pli industriaj socioj estas pli malsanaj kun diversaj depresioj.

UKRAINIO- estas ebla nur por riĉaj homoj. Sed tamen ĝojon kaj inklinon al muziko kaj danco, oni havas en sango, de infaneco ĝis morto- ĉiam kantas kaj dancas.

MOLDAVIO-kvankam la popolo estas tre malriĉa, tamen la muziko estas ligita al tradicio kaj kulturo (estis reciprokaj influoj de Ukrainio, Rumanio, Aŭstrio- pro iam komuna ŝtatlimoj) Ĉe la limo de Rumanio, influas magistoj ĉu eĉ monastiroj (metod­resanigaj-demontimigaj kredoj kaj praktikado). Kurac­istoj provas kontraŭ batali kun tio, kaj konsilas agi pli psikologiscience (pliracie) ol magigkredeble. [7]

Klarigi povas tion  cirkloago:

 

KURACAJ KAJ EDUKRIMEDAJ UZEBLOJ POR RESANIGADO.

 

Tre grava kaj utila por resanigado estas ankaŭ melodirecitado (murmurando) kaj (ritma recitado) -retoriko, oratoriko, uzata ekz. en ortodoksa ĉu en gregoriana stilo de religiaj celebroj, kie oni ne uzas por akompano- lud­instrumentojn. Kuracistoj opinias ke tie troviĝas la sekreto de hipnoto kaj memhipnotona- simulado, memtrans­formado, ĉu mem­kuraceblo. Memago de homo estas pli sana ol hipnotdirekto de alia persono, kompreneble postulas pli da tempodaŭro por ekzisto kaj eklerno. [8] (Diagramo 4)

MUZIKO –HOMO – SOCIO

 

La vivo kaj medicinaj eksperimentoj atestis, ke muziko havas grandan influon al homa psiko. De tio kuracistoj kaj eduk-soci ĉu kurac (specialist-resanigantoj) pedagogoj kaj psikologoj, kon­kludas, ke psiko reganta al fizika korpo per muzikrimedoj, scipovas resanigi aŭ detrui la korpon, malfortigi, plifortigi vivfizikaj kaj psikaj forton de individuo. En 1632 j aperis en Anglujo unua scienca traktado pri resaniga influo de muziko, verkita de Robert Burton (Anatomio de melankolio) en 1748 en Francio de Luis Roger eldonis: (Traktaton pri influo de muziko al homa korpo) Ili konis la verkon de Pitagoras (filozofio de homo), poste priskribita de J. W. Goethe. Goethe substrekis, ke en universo ekzistas tn, Kosmosa muziko, en kiu ne instrumentoj sendas sonojn, sed ĉiuj vivantaj estaĵoj (individuoj) kaj ĉiu dependas de rezonanco kaj aperas kiel sono kaj koloro (abstrakte abundaj-tensore diversaj). Tio estis pli­bonigita de Prof Sedlak, kaj nun finkcias en hopitaloj kiel aparato (BIOREZONANCA-MAGNETREZONANCO-Aparato-bicomo). [9]

MUZIKTERAPIO, STIMULADO kaj MEMTRANS­FORMADO kun KOMPENSADO.

Memstimulado au memtransformada terapio, estas tekniko per kiu oni helpas al malsanuloj kaj eĉ scipovas helpi al si mem. Kuracado povas esti komuna aŭ individua, depende de konsilo de kuracisto kaj memelekto ĉu decido de familianoj. Oni povas uzi sonbendon, instrumentojn (sed ĉiam kun mildaj sonoj).

EKZISTAS TAMEN UNU ĜENERALA KONTRAŬDIRO: ne rajtas ĝin uzi personoj kun skizofrenioj aŭ epilepsioj, ĉu tiuj- al kiuj psikiatroj aplikas tro fortajn psikotropajn medikamentojn.

Oni povas eĉ devas kunigi kuracadon kun almetado de sankoloroj (blua, rozkolora, verda) kaj je la fino kun pentrado (laŭ ordigo – ĉiuj pentru, designu kial vi kapablas kaj pri tio kion vi ŝatas aŭ malŝatas- (oni nomas tion: forigado ĉu alproksimigado de bildemocioj). (Diagramo 5)

Skeme aspektas tio jene:

 

ĈEEST-EKSPERIMENTO/Ludsimulacio )

Nun mi  al vi montri plej simplajn, tamen plej efikajn metodojn; plej ofte aplikataj en sanatorioj, hejmoj por maljunuloj, rehabilitadlokoj. Dum mallonga rektprezentado mi deziras montri al vi utilecon de kelkaj formoj atestante ilian efikrezultojn.

(1-a eksperimento)- Por tiu mi invitas vin momente -ke Vi provu ludi rolon de pacientoj. Por vi tasko estus pli facila, ĉar eĉ  homo ne necesas pri tio cerbumi, tamen ĉar vi ne scias taskon vi povas almenaŭ imagi kiamaniere aspektas la peno de malsanuloj. Ili krome devas atingi sukceson por rericevi pensan, parolan, parte movan kaj konscikapablon, kontraŭagi al stresoj. Kompreneble ilia ekzercado daŭras mini­mume 1-2 horojn, kun paŭzoj, estas pena. stresa sed estas ĉiam kunespero, fido ĝojo aŭ tristo, ofte kun ploro- sed progresas. Enirante al simulacian agadludon eblas ke oni povas almenaŭ iomete havi imagon, kia granda kaj streĉa estas laboro de malsanuloj ĉu maljunuloj kaj respondeco de psikologoj, kuracistoj ĉu psikoterapeutoj.

Por eksperimento mi bezonas 5 volontuloj, (kiuj ne konas tion metodon) 2 povas havi po 2 kunagantoj, 1 po unu, du laboros solaj. Ĉiuj lote­rios taskon de gluitaj kovertoj. Homo sen helpanto havos 3 min, kun du-1- 2- min, La ĝustan finrezulton montros mia helpanto en speciala tabulo (kontrolo)

KLARIGO: Vi ripetos ekzercojn, kiuj ofte oni aplikas en Kardiologia Kliniko en Pollando: Sanatorioj Moszna kaj Repty, kaj pluraj lokoj en Germanio. En simila ĉeestis ankaŭ
HD Quednau dum vizitado en maljunulejo en Hanau (DE). La mal­san­ulino havis tre fortan apopleksion, nek povis paroli nek movi, unu flanko de korpo estis absolute senmovpova. Ŝi ekzercis jam delonge sed ĉiam pro emocio kaj stresoj la voĉon ne povis artikoli (eldiri) kaj antaŭ nomon de parencojn ne povis elparoli(prononci). Je fino de ekzercado ŝi ne nur kapablis kunigi vorton, skribi per maldekstra mano, legi, sed ankaŭ je fino kantis. La sekreto estas ke malsanuloj simile kiel infanoj, pli efike povas kanti, kaj tiamaniere prononci kaj post rememorigo de vortoj, povas denove uzi ilin. Krome en procezo de resocializacio gravrolas emocio, malsanulo laboras efike kiam li havas proksime amatan personon. Ankaŭ dum kantado homo alimaniere spiras ol dum normala parolado, do voĉoj aperas kvazaŭ muziksonoj kaj parolkapablo estas aŭtomata (mnemoteknika)- ofte oni observas, ke homo kantas nekomprenatajn vortojn, memorante ilin bone-je ritmo de muziko. La ĝusta spirado estas la rekta vojo al sano kaj resanigo. Kiam homo travivas iom nervosan, spiras profunde kaj ofte (tio kaŭzas mallongigo de vivo aŭ eĉ subitan apoplesion ĉu koratakon. Kiam homo ridas, la aero trairas per malgrandaj elspiroj, kaj sanstano kaj memsento estas pli bona. Dum kantado oni faras enspiron kaj longe, malrapide ellasas aeron. en tiu momento krome aperas interna trankvilo kaj destreĉigo.

Rezulto de priskribita eksperimento ekĝojigis lokajn kurac­istojn, kvankam ili tuj konstatis: ŝi sukces ĉar ĉeestis persono, kiun ŝi plej en la tuta familio amas kaj reciproke. Jen sekva sekreto de viveblo estas, ke emocio povas mortigi kaj malsanigi homon, povas ankaŭ lin savi.

En polaj kaj anglaj klinikoj kuracistoj petas familianoj ke ili ĉiutage kelkaj horoj parolu al malsanulo, amike kaj milda kaj helpu al ili tiamaniere rericevi konscion. Eĉ anglaj kaj polaj sciencistoj, kuracistoj kaj psikiatroj devigas parencojn, ke ili parolu al senkonscia homo( post apoplekscio, ĉu akcidento) ĉar tio helpas kaj ebligas resanigan finrezulton de laboro, kvankam eble ŝoka ne specialistojn.

En sciencaj verkoj oni ofte mencias ke en normala funkciado de homo plej gravaj estas (Diagramo 6)

Lingvo scipovo parolo- sono
Teksto Literoj, vortoj, sonoj, melodio
interpretado kompreno, sento, memoro

/Teksto estas kvazaŭ notoj, do por kompreni ne sufiĉas nur ripeti, necesas ebligi imagon pri obiektiva agado. La kuracisto ĉu terapeŭto agas kvazaŭ dirigento de orkestro, direktiĝas la ĝustan agadon, helpas al ekzercado kaj perceptado

En normala vivpraktiko skriba teksto estas muta. Inter tiu- kiu skribis –kaj tiu; kiu legas- estas asimetria rilato.

Por malsanulo teksto kiel tutaĵo, povas esti rigardata de plurflankoj samtempe. Ankaŭ la rekonstruado de memor­kapablo ĉu scipovo ekparoli aŭ denove paroli estas ligita kun rigardado de objekto en menso(vizualizado-kreado de bildoj en konscio). Kreado de bildimagoj estas ligitaj kun vorto-“signo, precipe al malsanulo kun iu simbolo, bildo “. Per tio estas rekonstruita scipovsono kaj ĝia bilda imago, ĉiam forte ligita kun emocia travivaĵo. Ĝi aperas kaj ekzistas, kiel simbolo de iu interpretado. La helprimedo povas okazi muziko kaj kanto, ritmo, ĉiuj elemen­toj utilaj kaj sanhelpaj por koro, menso kaj je fino por sano.

(2-eksperimento) -Ĉiuj volontuloj ricevas paperon kaj kretojn. En malfermita koverto estas taskoj por ĉiuj, oni loterias temon.

(3 eksperimento) -Al tria (du parta eksperimento) mi invitos ĉiujn ĉeestantojn de prelego. La tasko estas tre facila, tial mi ne antaŭmencios kia, certe neniu havos malfacilaĵojn kaj sukcesos.

En pola medicino oni nomas tion- batalo kontraŭ komplekso, sed fakte estas formo de rehabilitacio(laŭ Adler-Grzegorzewska)[10]

INDEKSO DE SPECIALISTOJ kies metodoj estis aplikataj plej ofte (laŭ esplorrezultoj) fare de „Speciala psikologio kaj pedagogio” (nomata ankaŭ kuracpedagogiko kaj kuracpsikologio).

 1. Grzegorzewska (polino ) 1880-1967, kreis “specialpsikologion“. Ŝi fondis en 1922 kaj estris ĝis 1960 (PIPS) – Ŝtatan instituton pri speciala pedagogiko” kaj „PIN” (Altlernejo por Instruistoj- specialistoj) en Warszawa.
 2. Adler – aŭstra sciencisto (silezie devena) kreinto de teorio pri kompensacio. ( kelkajn ideoj de li uzis en siaj celoj nazi).
 3. Mannheim – sociologo, psikologo de perspektivismo.

Gelstalt (germano) Kreinto de psikologio pri figuroj. (sekvis lian teorion: M. Wertheimer,
W Köhler).

 1. Lewin (germano vivis en USA) kreanto de topologia psiko­logio.
 2. Galton (samtempe kreinto de daktoloskopio) elpensis kaj aplikis mezurmetodojn (statistikon) Li konstatis ke homoj di­fe­rencas ne nur fizike sed ankaŭ psike, same heredas kapablon kaj inklinon al psikaj malsanoj. (inteligenco, tempera­mento, personeco, temperamento).
 3. Binet(1857-1911) pioniro de eksperimentala pedagogiko.
 4. J. Joteyko, (1866-1928) pola psikologo, kvankam laboris en Brukselo, Lyon kaj en Parizo, revenis al patrujo. Li estis la pioniro

de branĉo PEDOLOGIO (kiel Binet); scienco kiu okupas pri psika disvolviĝo de infanoj kaj junuloj, (plej gravaj ideoj: mezureblo de inteligenco, impreso, memoreblo, laceco-poste priori­tata en ergonomiko. HG Frank ankaŭ pri tio interesiĝas, verkis kaj prelegis- i. a dum UK)

 1. Kossecki; pola specialisto pri pedagogiko, Sociologio kaj soci-kulturkibernetikisto, informatiko.

J, Korczak fama pedagogo, laboris kun orfoj- akompanis ĝis fino al siaj junuloj). Simile eksperimentis Makarenko kun infanoj de patologiaj familioj, bezonantaj helpon pri resocializacio.

 1. H. Masslov-(1908-70) kreinto de t. n human-psikologio, „terio de hierarhio de bazaj bezonoj en vivo“. (human-psikologio)
 2. Montessorii-(1870-1952 ) itala kuracistino kaj pedagogo. Ŝia metodo pri libera ebligo de aktiveco ĉe infanoj, estas konata kaj aplikata ĝis nun, (en Freising – ekzistas lernejo, kiu havas tre bonajn rezultojn)
 3. Steiner- kreinto de famaj „WALDORF-Schule” kuraclokoj kaj hospitaloj en Dornach (CH). Waldorf Schule- ekz ekzistas en Munkeno, Frankfurt- Oder, (precipe en lokoj kie estas eksterlandaj familioj, kvankam estas konata ke finisĝin ankaŭ filoj de prominentoj).
 4. Sedlak, pastro, profesoro pri teologio, filozofio kaj mondfama pola fizikisto, profesoro de UW kaj KUL- Lublin, li estas kreinto de biorezonacteoriaj kuracmetodoj kaj aparaton. (BICOM – biorezonancan aparaton, uzatan en neurologio-ekz en Munkeno kaj Freising)

PRISKRIBOJ (piednotoj)

1/ bildo kaj terminoj –laŭ Vikipidio, kaj”AtlasAnatomii” (rimarko: nia cerbo kapablas reprodukti rememoron, ĉar ekzistas en ĝi acetiloholino kaj hipokampoAcetiloholino –estas neurosendinto, kiu gravrolas dum eblo koncentriĝi, lerni kaj memori. Hipokampo estas parto de limbsistemo, kiu respondecas pri kreado de longdaŭra memoro, kaj eniro al akomoditaj dateninformoj.

Usona sciencisto (el-Neurologia Instituto en NJ) Josef Ledoux, atestis ke t. e ricevo de rememoraĵoj kaj spertoj de cerba memorbanko. (memoro eklarativa-plenkonscia). La emocio influas al registritaj en cerbo informoj, kaj helpas al plu kapablo, ĉu rekapablo.

2/ (Laŭ PIV-o): pedagogiko estas scienco pri instruado, kaj pedagogo, povas esti instruisto kaj edukisto (fakte povintus esti) Psikologo estas specialisto, kiu kapablas ĝuste observi, esplori kaj priskribi la personecon de homoj.

3/ En pola skolo oni uzas nomon: Speciala pedagogiko kaj psikologio,  ankaŭ, kuracpedagogiko, revalidpedagogiko ĉu soci-psiko-kibernetiko. Ĝi lasta ekzistas kiel branĉo de sociologio (sociologi­medicino) kaj pedagogiko. Ĝenerale onii okupas pri eduko kaj kuracado de invalidoj (handi­kapuloj, ne tro bone funkciantaj psike kaj fizike –homoj)Alia tasko estas zorgi pri resacializado de induviduo, kiuj ne traviĝas en kutima “normo“ kaj ne ĉiam povas memstare ekzisti, en famio ĉu en socio (medio). Je celoj de resangado-estas uzata rehabilitacio.

Rehabilitacio (revalidacio, readaptado kun helpo de specialaj formoj eĉ de rehabili-ortopedio). Tio plifortigas, anstaŭigas, kuracas-(kompensas ) ne bone funkciantajn organojn. Konataj estas faktoj, ke malsanuloj scipovas pentri tenante penikon en buŝo- ĉu piedo.

Branĉoj: por surdoj (surdopedagogio) nevidantaj (tyflopedagogio) kun psikaj difektoj (oligofreno­pedagogio) kun vivproblemoj (resocialigo).

Antaŭ komenci laboron ĉu trejnadsimulacion oni bezonas ekkoni la fontojn de malsano kaj mehanismojn de funkcio ĉu disfunkcio. En laboro necesa estas kunordigado de metodoj kaj rimedoj. (ekz. de aliaj branĉoj:fizjologio, patologio, neurologio, psikologio, pediatrio, sociologio, logo­pedio, muzikterapio).

4/ Regule oni okupiĝas pri personoj, kiuj pro difekto je nasko aŭ malsano ĉu akcidento, ĉu sekve pro maljuneco, apopleksio ktp fariĝis malsana kaj dependa al aliaj, precipe rilatas al maljunuloj.

5/Tio estas tre delikata etika sfero de homaj interrilatoj, ofte eĉ pli malagrabla al paciento ol familianoj. A. Krejĉi-Lewanderska; Psychises Training, Basel A. S. 1966, W. Piątkowski; Spotkanie z inną medycyną, Lublin 1990

6/Ĉiu kiu helpas laŭ medicina kaj etika vidpunkto estas permesata, tamen ĉiam devas okazi kun aprobo(se eblas paciento mem )familianoj, klinika psikologo(en Pollando kun opinio de specialisto pri batalo kontraŭ doloroj, ofte eĉ flanke de hospitala ĉu de hospicia pastro. ) M. Sokołowska  „Granice medycyny“ W-wa 1978, C. Rogers; Consulting and Psychotherapy, London 1942

7/La aferoj estas tre komplika, ĉar ofte estas ligitaj kun lokaj kredoj, religio kaj ankaŭ kun tio, ke estas multekostaj kuracadprezoj( homoj estas tre malriĉaj), P. Mulford; Moc ducha. Moc życia. Wrocław 1992

8/W. Stawowska, Psychotrening praktyczny. Katowice 1989(pola psikologo, okupiĝis en AWF- pri sukceso de sportistoj kaj post iliaj malvenko- kiamaniere reveni al normala vivo)

9/W. Sedlak, Bioelektronika, Warszawa 1981, Homo elektronicus 1982

10/De diversaj eĉ iom kontroversaj metodoj oni povas ĉiam elekti ĝustajn kaj sekurajn.

ALDONO: Esplorojn preparis kaj testis la grupo de Sciencaj Rondoj el Asocio „Polonia- Wspólnota Polska” kaj Schlesien (eksterlande) Helpis Mirian (Mirosława) Kwaschigroch-logopedo, psikoterapeŭto –el Hanau- Kliniko: W H- 1.

Konsultacio: K. Kauffmann -HDQuednau – AIS-. S. 5, Rutkowski SAM kaj W. Stawowska AWF- Katowice, J. Wagner- kaj M. Ziemska- Goetheanum CH/PL.

Literaturo

[1] Cerbo: En: Vikipedio, La Libera Enciklopedio

http://eo. wikipedia. org/wiki/Cerbo, 2007

[2] A. Krejci- Lewanderska: Naturkuracado.

Acta Sanmarinensa 1996

[3] A. Lewanderska: Ni lernu ludante,

Katowice- Warszawa – PZWN. 1975

[4] A. Lewanderska: Lernolibro por studentoj

Sl. AM- Katowice- Gliwice- Zabrze- Enkonduko al psiko­logio, pegadogogiko, politologio, kaj scienco pri laboro. Warszawa – Gliwice COM –SAM (SKRYPT AKADEMICKI), 1975

[5] A. KrejĉiLewanderskaNaturkuracado, la popola medicino ekde antikveco ĝis nun. “ Plik“- Piekary Sl. (PFA- ESS)1996

[6] A. Lewanderska-Quednau: Malsanaj homoj en nuna mondo (Niepełnosprawni i ich miejsce w świecie) en (Osoby niepełno­sprawne) Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2001,

[7] A. Lewanderska-Quednau: La unua helpoKatowice- Freising 1998, Karlovo 2000. “Walor„–PWNK –PTF-ESN-SE. (3-eldono2004)

[8] J. Ledox, L. CahillAmygdala activity at free recal of emiottonal informacion, NJ 1996

[9] K. LewinAngewandte Sozialpsychologie, Bern 1987

[10] K. Mannheim: Ideologie und Utopie, Bonn 1929, kaj Mysl konserwatywna. PZWN-Warszawa (tłum) 1965

[11] B. MalinowskiCrime and custom in savage society,

London 1926;

[12] Z. SedlakHomo eletronicus. Lublin- Warszawa 1971

[13] P. Wiegart: Wissenschaftssoziologie. Frankfurt. 1974

[14] E. W. WitteLehrbuch Sozialpsychologie,

München (2. Aufl ) 1996

FONTO: http://w3.forst.wzw.tum.de/~quednau/AISKURSOJ/ALQ/didaktiko/sibiu.html

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.