REZOLUCIO DE LA 103-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

UK LISBONO

12 Aŭgusto 2018 de AlKo

La 103-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Lisbono de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2018, kun 1567 partoprenintoj el 73 landoj,

konfirmas la grandan aktualecon de la kongresa temo “Kulturo, lingvoj, tutmondiĝo: kien nun?”, kiu estis traktita tra la semajno en kvar diversaj sesioj kun abunda partopreno;

notas la koincidon de ĉi tiuj diskutoj kun la 100-a datreveno de la fino de la Unua Mondmilito, kiu markis turnopunkton en la tutmondiĝa procezo;

substrekas ke la radikoj de la nuna kultura kaj lingva diskriminacio kaj soci-ekonomia sufero, spertataj de granda parto de la homaro, troviĝas en la longa historio de koloniado eŭropa kaj de aliaj landoj pasinta kaj nuntempa, kaj ke solvoj postulas la malkonstruadon de koloniecaj mondrigardoj kaj potencdividoj;

atentigas, ke la neŭtrale homa lingvo Esperanto estas potenca rimedo por mensa malkoloniado, ebliganta reciprokan interkonatiĝon kaj kompreniĝon ekster la kutimaj kadroj de privilegio kaj ekskludado;

pledas por urĝa atento al la defiaj problemoj de lingva, kultura kaj alispeca diskriminacio, sufero kaj mortigo, kunligitaj kun la detruado de la naturo kaj aliaj perfortaj tendencoj de la tutmondiĝo;

deklaras la pretecon de la parolantoj de Esperanto kunlabori en agadoj por helpi kaj protekti homojn kaj popolojn kontraŭ tia perfortado kaj kontribui al la procedo de mensa malkoloniado en ĉiuj landoj de la mondo,

kaj alvokas la aktivulojn por Esperanto al praktika solidareca agado kun la suferantoj inkluzive de migrantoj kaj rifuĝintoj laŭ la plej noblaj tradicioj de nia movado.

FontoGazetara Komuniko de UEA, 2018, №749.

POMEGO PROKSIMIĜADAS AL PAPERA REAPERO

de Redakcio je  en kulturo
POMEGO

Komence de majo aperis ĝisdatigita reta versio de Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, PMEG. Ni petis la aŭtoron, Bertilon Wennergren, rakonti, kial li okupiĝas pri tia senfina projekto jam de 27 jaroj.

Bertilo Wennergren ekverkis la unuan version de sia gramatika manlibro jam en 1991. En 2005 la verko aperis kiel papera libro, eldonita de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko (nun Esperanto-USA).

La papera libro baziĝis sur versio 14.0 de PMEG, aŭ Pomego, kiel oni kutime nomas ĝin. La presita libro jam delonge elĉerpiĝis, kaj dum la jaroj Bertilo Wennergren iom post iom korektadis, kompletigis kaj ĝisdatigis la verkon.

En 2013 aperis la reta versio 15.0, kiu laŭ la origina plano devis esti la bazo de la dua papera eldono. Tamen Bertilo Wennergren volis ankoraŭ ŝlifi la verkon antaŭ tio. En majo 2016 estis konigita la versio 15.0.1, kaj nun aperis versio 15.0.2.

Parte la ŝanĝoj estas teknikaj kaj prezentaj, sed ankaŭ multaj klarigoj estas modifitaj. Ekzemple la tuta sekcio pri nomoj de landoj kaj popoloj estis reverkita, kaj ekhavis la titolon “Landoj, popoloj kaj lingvoj“.

Libera Folio: Vi ekokupiĝis pri Pomego en 1991. Kiel vi ekhavis la ideon? Kion vi volis atingi per via verko?

Bertilo Wennergren: – Mi kompreneble volas atingi mondan famecon kaj eternan gloron. Ĉu tio ne estas memkomprenebla?

Nu jes, kaj tion vi ja atingis. Ĉu vi tamen havis iun plian penson, pri la eventuala utilo de via verko?

Nu, mi scias delonge, ke PAG – kiom ajn utila kaj admirinda – estas apenaŭ uzebla por ordinaraj mortemuloj. La mondo do urĝe bezonis verkon, kiu povos anstataŭi PAG-on. Kelkaj nun diras, ke PMEG jam plenumis tion. Se tio pravas, mi atingis ion.

Ial ĉiam mi ŝategis provi klarigi komplikitajn aferojn en kiom eble facila maniero. Tial tute nature, tuj kiam mi mem estis ellerninta la lingvon, mi komencis verki lernolibrojn kaj gramatikojn, unue por Svedoj en la Sveda, kaj poste ankaŭ en Esperanto. Ŝajnas, ke mi simple estas tia homo. Mi ne povas lasi tiajn taskojn.

Konkretan instigon ekverki PMEG-on donis komence de la 1990-aj jaroj Jorge Camacho, kiu rekte parolis al mi pri la bezono de verko pli facile alirebla ol PAG. Kaj mi pli-malpli tuj komencis verki, unue surbaze de mia multe pli modesta gramatika kompendio por Svedoj, sed poste pli kaj pli ambicie kaj grandskale. Se mi scius jam en la komenco, ke la tasko ŝajne neniam estos vere finita, eble mi iom pli longe hezitus.

Pasis jam du jaroj, de kiam vi publikigis version 15.0.1. Nun aperis versio 15.0.2. Ĉu tio signifas, ke preskaŭ nenio ŝanĝiĝis?

Ŝanĝiĝis multo, sed temas plejparte pri amasoj da etaj plibonigoj en multegaj lokoj tra la tuta libro. Apenaŭ iu ajn el tiuj ŝanĝoj estas sensacia aŭ mondskua per si mem.

Krom kelkaj teknikaj ŝanĝoj, kio efektive ŝanĝiĝis? Ĉu vi efektive ŝanĝis vian vidpunkton pri iuj gramatikeroj, aŭ ĉu vi nur plibonigis viajn priskribojn, por ke Pomego pli precize klarigu tion, kion vi jam de la komenco volis diri?

Mi ŝanĝetis mian opinion pri la difina valoro de posedaj pronomoj. Antaŭe en PMEG mi pli-malpli asertis, ke esprimo kiel “mia libro” nepre egalas al “la libro de mi” – kun “la”. Sed Sergio Pokrovskij konvinkis min, ke la afero estas multe pli nuancita. Mi reverkis la koncernajn klarigojn laŭe.

Plej laste mi konstatis, ke la klarigoj pri “si” en kompleksaj frazoj ne vere tute pravas ĉiudetale, kaj mi poluris tiun parton por esti pli trafa. Fakte mi ĉiam sciis, ke tiuj klarigoj estas mankohavaj. Bedaŭrinde “si” estas tre kompleksa afero, pri kiu definitivaj reguloj por ĉiaj okazoj apenaŭ ekzistas. Simile statas pri “la”. Mi tre ŝatus plibonigi ankaŭ la klarigojn pri “la”, sed tio estas tasko preskaŭ superhoma.

Ne malofte okazas, ke mi relegas parton de PMEG, kiun mi mem apenaŭ tuŝis, eĉ ne legis, de pli ol 20 jaroj. Legante mi povas konstati, ke mi intertempe ŝanĝis mian opinion pri ia detalo, aŭ almenaŭ ekhavis iom pli nuancitan vidpunkton. Okazas, ke mi devas demandi al mi mem, kial do damne mi skribis tian kretenaĵon! Eĉ iafoje mi trovas alineojn, kiujn mi mem apenaŭ plu povas kompreni. Ili estas enigmoj al mi mem. La elturniĝo povas esti plena forigo de alineo aŭ sekcieto, kiu nun impresas min kiel nure konfuzan aŭ superfluan. Mi ĝojas ĉiufoje, ĉar la paĝonombro de PMEG ĝenerale kreskas pro la multaj aldonoj. Tial iafojaj okazoj de forigado de teksto estas des pli bonvenaj.

Kiajn reagojn vi ricevas de uzantoj de Pomego? Ĉu tiuj reagoj igis vin repensi iujn erojn? Ĉu iuj el la nunaj ŝanĝoj estis kaŭzitaj de tiaj vidpunktoj?

Multegaj el la plibonigetoj, kiujn mi faris – kaj kredeble plu faros – estas rezulto de demando de uzanto, kiu ne povis trovi en PMEG bonan respondon pri ia detalo en la lingvouzo. Ofte oni sendas al mi retmesaĝojn kun tiaj demandoj. Ankaŭ en Fejsbuko, kaj en privataj interparoloj, atingas min tiaj demandoj. Kaj ofte estiĝas diskuto, el kiu montriĝas, ke mi bezonas ion plibonigi aŭ korekti en PMEG, aŭ eĉ aldoni tute novajn klarigojn.

En 1991 apenaŭ ekzistis la reto, do ĉefe nur presitaj tekstoj havis grandan publikon en Esperantujo. Kiel kaj kial laŭ vi ŝanĝiĝis la ĝenerala lingva nivelo de publike legeblaj tekstoj en Esperanto de tiam? Kie oni tiam laŭ vi trovis la lingve plej fidinde bonkvalitajn tekstojn, kaj kie nun?

Pro la apero de la reto multege pli da homoj entute ion ajn skribas, en ĉiu lingvo, ne nur en Esperanto. Kaj multege pli da homoj skribas ion publike legeblan. Kredeble la nuna epoko estas la plej skribema iam ajn en la historio de la homaro. Dum publikajn tekstojn antaŭe verkis preskaŭ nur elito kun profunda eduko kaj granda lerteco lingva, nun skribas ĉiaj ajn homoj – amase. Tio neeviteble montriĝas en la kvalito de la tekstoj. Ili ne estas same poluritaj, nek same normkonformaj kiel antaŭe.

Eble ne temas ĉiam pri erarado, sed pri evoluo de la skriba lingvo. Do, ne nur en tekstoj Esperantaj, sed ankaŭ en tekstoj Anglaj, Svedaj, Germanaj, Ĉinaj, Arabaj… oni nun povas vidi esprimojn, kiuj estas nenormaj, nebonstilaj, mallertaj aŭ eĉ rekte eraraj (laŭ la ĝisnunaj normoj por skriba lingvo). Ĉu tio estas zorgiga malbonaĵo? Mi pensas, ke ne, ĉar plej gravas, ke pli da homoj povas esprimi sin publike, ke pli da voĉoj estas aŭskulteblaj en la tutmonda diskuto. Iom da lingvaj eraroj estas prezo, kiun ni senhezite povas pagi por tio.

Kial spite la evoluon de la reto laŭ vi plu estas bezonata nova papera eldono de Pomego? Aŭ ĉu ĝi estas bezonata? Se jes, kiam ĝi aperos?

Tio estas tre bona demando, kiu ĉiam okupas min. Mi pensas, ke ankoraŭ sufiĉe multaj homoj volas legi PMEG-on surpapere. Tion montras la multaj raportoj pri homoj, kiuj meminiciate surpaperigis la tutan tekston por propra uzo. Tial mi ja planas eldoni aŭ eldonigi PMEG-on almenaŭ unu plian fojon en papera formo, kredeble laŭ la sistemo de laŭmenda presado, en kiu oni presas ekzemplerojn, nur kiam iu mendas. Tiel ne povos resti granda stoko da nevenditaj libroj, kaj mi krome povos ĝisdatigi la tekston konstante.

FONTO: https://www.liberafolio.org/2018/05/09/pomego-proksimigadas-al-papera-reapero/

UM CONVITE À AÇÃO COORDENADA. OS TEMPOS DE REAGIR CHEGARAM

Posted by Thoth3126 on 19/08/2018

white hat

UM CONVITE À AÇÃO COORDENADA
Ao longo dos anos, tivemos leitores e apoiantes nos perguntando como eles poderiam se envolver na luta contra às trevas. Na época, o clima político não era correto para envolver o público em tais assuntos na medida que apenas os colocaria em uma lista de perseguição e o seu futuro era muito incerto.  A exposição do governo Deep State / Cabala / Governo das Sombras começou em 8 de novembro de 2016 e continuou sem cessar até o presente e aumentou em intensidade e volume nos últimos meses.
Tradução, edição e imagens:  Thoth3126@protonmail.ch
UM CONVITE À AÇÃO COORDENADA
Fonte: http://whitehatsreport.com/
Nós (os White Hats), no entanto, começamos a reação quando solicitamos o envolvimento do público quando divulgamos no White Hats Report # 38 que “Davidson Kempner Capital Management LLC, um gerente de fundos de estratégia múltipla de Nova York, acabava de lançar um novo fundo com o conspirador criminoso Michael Herzog como um Gerente de portfólio”.

Pedimos aos nossos leitores que entrassem em contato com o escritório de Davidson Kempner em Nova York com perguntas e objeções a essa contratação, além de fornecer informações para entrar em contato com o Escritório de denunciantes da SEC (Security Exchange Commision-Orgão regulador-fiscalizador do mercado de capitais nos EUA).
A resposta de nossos leitores foi esmagadora. Todos vocês se levantaram para a ocasião e pouco depois, o caixeiro viajante e ladrão da “famiglia” do crime dos BUSH, Michael Herzog foi preso na Alemanha. Claro que Merkel não permitiu que ele fosse extraditado para os EUA para traçar o caminho até os seus mestres marionetes e fornecer evidências destrutivas de fraude financeira global em grande escala efetuadas em nosso planeta.
Nossa próxima série de relatórios, a tempestade White Hats, solicitará novamente ajuda de leitores e apoiantes em todo o mundo. Nós estaremos fornecendo evidências de fraude, roubo e engano em uma escala tão grande que está quase além da compreensão.
A exposição do governo Deep State / Cabala / Governo das Sombras começou em 8 de novembro de 2016 e continuou sem cessar até o presente e aumentou em intensidade e volume nos últimos meses. Em breve, veremos o famoso memorando da FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act)  que exporá o estado de vigilância criminoso e inconstitucional que infectou o mundo inteiro, levado à cabo pelo Deep State.

O relatório do IG que está circulando irá expor mais os minions no FBI, CIA e DoJ que são simplesmente os facilitadores, porteiros …. As abelhas operárias que estão comprometidas e são chantageadas para interferir em nome da agenda dos seus mestres da Cabala. A fraude, a corrupção, o roubo e o assassinato, cometidos em escala tão monstruosa que não podem mais ser encobertos, a menos que as agências de aplicação da lei sejam cúmplices. Isso será revelado nas próximas “tempestades”.
Os White Hats estão gerando sua própria tempestade, uma que visa atingir o núcleo dos níveis superiores da Cabala: os controladores e fabricantes do “DINHEIRO”.
O dinheiro criado e controlado através de Programas de Negociação é como a Cabala chantageia, financia e paga os seus facilitadores (minions) de nível inferior. Corte totalmente esses fundos para o Programa Espacial Secreto, projetos negros (Black Ops), retornos políticos e chantagens e o mundo será diferente.

Expor os criminosos pelo que eles são e recuperar os fundos roubados e acabar com o “sistema de dívida” do mundo global é acabar com o controle da Cabala em um piscar de olhos. Eles seqüestraram fundos fora do balanço por muito tempo e à seu tempo serão presos, condenados e colocados numa prisão.
Pedimos a todos os nossos leitores que formulem um plano de batalha utilizando suas contas de mídia social, rede de amigos, de contatos, seus familiares para ajudarem a acessar e disseminar as informações que estamos prestes a lançar nas próximas semanas pela internet. As listas de mídia, associados e representantes devem ser formuladas. O Twitter e as contas do Facebook devem ser preparadas para espalhar os links para os relatórios que virão sem interrupção nas próximas semanas.
E o mais importante, também acionem os seus representantes no Congresso (deputados e senadores), cobrem Christopher Wray do FBI, Jeff Sessions do DoJ e o Almirante Mike Rogers da NSA, pois eles  precisam ser inundados (a “tempestade”), com e-mails exigindo ação drástica contra os ladrões e agentes da Cabala na Reserva Federal. O Tempo é tudo e chegou a hora de agirmos.

A Matrix (o SISTEMA de CONTROLE)

“A Matrix é um sistema de controle, NEO. Esse sistema é o nosso inimigo. Mas quando você está dentro dele, olha em volta, e o que você vê? Empresários, professores, advogados, políticos, carpinteiros, sacerdotes, homens e mulheres… As mesmas mentes das pessoas que estamos tentando salvar.
Mas até que nós consigamos salvá-los, essas pessoas ainda serão parte desse sistema de controle e isso os transformam em nossos inimigos. Você precisa entender, a maioria dessas pessoas não está preparada para ser desconectada da Matrix de Controle. E muitos deles estão tão habituados, tão desesperadamente dependentes do sistema, que eles vão lutar contra você  para proteger o próprio sistema de controle que aprisiona suas mentes …”

Permitida reprodução desde que mantida a formatação original e mencione as fontes.

http://www.thoth3126.com.br

O CERRADO ACABOU! – ENTREVISTA COM O PROF. ALTAIR SALES BARBOSA

PASSARO

Altair Sales Barbosa é doutor em Antropologia / Arqueologia pela SMITHSONIAN INSTITUTION de WASHINGTON D.C.- Estados Unidos. Liderou as pesquisas na região de Serranópolis/GO, onde foi encontrado o esqueleto cujo teste de Carbono-14 mostrou ter 11 mil anos – O Homem da Serra do Cafezal. Altair Sales é o fundador do Memorial do Cerrado e do Instituto do Trópico Sub-úmido. Ele continua atuando, com genialidade e vasto conhecimento junto à PUC-Goiás. Concedeu uma entrevista exclusiva, originalmente publicada na versão impressa da revista Raízes Jornalismo Cultural em maio de 2015.

Raízes  – O Sr. se tornou uma das maiores referências mundiais em Cerrado, antropologia, arqueologia e meio ambiente. Já proferiu mais de mil palestras, principalmente de teor ambiental, e fez algumas declarações um tanto polêmicas, uma delas inclusive nos causa um desconforto muito grande, que é a afirmação de que “o Cerrado acabou”. Explique melhor essa afirmativa.

Altair Sales – O Cerrado, diferente dos outros matizes ambientais brasileiros, tem que ser entendido como um sistema biogeográfico. Sistema é um conjunto de elementos intimamente interligados, e qualquer modificação em um desses elementos provoca alterações maiores no sistema como um todo. No Cerrado temos ambientes totalmente ensolarados, como as campinas e os campos limpos, e ambientes sombreados, aqui mesmo próximo a Goiânia temos exemplos de resquícios dessas matas, no Parque Ecológico Altamiro Moura Pacheco. O Cerrado tem essa variação de ambiente. Entre o ambiente ensolarado e o umbrófilo (sombreado), há todo um conjunto de outros ambientes stricto sensu, como o cerradão, a vereda, as matas ciliares, todos interdependentes. Modificou um deles, todo o sistema sofre mudança. Isso vem sendo observado numa história evolutiva de milhões de anos. Por exemplo, nos chapadões, onde se encontram as campinas e os campos limpos, é onde ocorre também a recarga do aquífero, que alimenta áreas de matas situadas em terrenos mais baixos. A cobertura vegetal do cerradão, na área plana, é que garante a infiltração da água da chuva nas raízes das plantas. Retirada essa cobertura, a infiltração não ocorre como deveria, e isso prejudicará em maior ou menor grau todos os demais ambientes. O aquífero só é abastecido ali, as demais áreas são de descarga. Para responder à sua pergunta, é preciso ter uma visão global da História Evolutiva do Cerrado, uma evolução de mais de 60 milhões de anos. Houve uma adaptação a um tipo específico de solo, de clima, de agente polinizador que, se eliminado ou alterado, modifica as características dos demais elementos envolvidos.

Raízes  – Esses elementos polinizadores seriam as abelhas, os besouros, algo assim?

Altair Sales – Exato. Abelhas nativas, como, por exemplo, a Jataí. Determinadas plantas só são polinizadas por insetos específicos.

Raízes Se a abelha morrer, a planta deixa de se reproduzir

Altair Sales – Sim, você vai ver jatobazeiro, pés de araticum e outras plantas sem frutos. A planta pode até continuar existindo por certo tempo, mas não vai mais ter fruto, com isso não terá semente que propicie a reprodução da espécie, o que determinará seu fim. Se você altera o solo, por exemplo, arando esse solo para plantar arroz, soja, aquele solo, que era oligotrófico – carente de nutrientes básicos –, recebe calcário para corrigir a acidez, recebe adubos para aumentar a produtividade… se forem mudadas as características primitivas, não vai mais ser um Cerrado.

Raízes  – Se eu trago uma planta lá da Mata Atlântica, por exemplo, introduzo no Cerrado, por que ela não propicia o mesmo tipo de infiltração e manutenção do aquífero?

Altair Sales – Porque ela não exerce o papel ecológico próprio do Cerrado. O sistema radicular do Cerrado é muito complexo. Além da raiz pivotante, que é a raiz principal, que é mais profunda, há um sistema lateral de milhares de canais. Leve um pedaço mínimo de plantas do cerrado ao microscópio e verá milhares de radículas…

Raízes  – São “cabeludas”, né? Um exemplo é o tucum, certo?

Altair Sales – Isso mesmo. Essa planta tem uns 40cm acima do solo, mas há um sistema radicular muito complexo, o que garante uma longevidade ao tronco de até 1.000 anos, em alguns casos até mais do que isso. Cada raiz tem uma função ecológica importantíssima, a mais básica é fixar a água no solo. Um solo desnudo, com plantas exóticas introduzidas, não é capaz de reter a água. Uma insolação mais forte fará com que a água existente na parte superficial desse solo evapore e não alimente os lençóis mais profundos.

Raízes  – O Sr. diz, em um de seus estudos, que o Cerrado é como a cumeeira de uma casa. Por quê?

Altair Sales – A cumeeira é a parte mais alta de uma casa, a parte que recebe a água da chuva que flui pelos quatro – ou mais – cantos do telhado. O Cerrado recebe e retém a água da chuva… o verbo, infelizmente, ficaria melhor no passado: ele retinha essas águas e as distribuía para todas as bacias do continente. Bacia Amazônica, do São Francisco, do Paraná e inúmeras bacias independentes, como a do Parnaíba, que, apesar de ser pequena em relação à Amazônica, é tão complexa que carreia sedimentos do Jalapão, da Chapada das Mangabeiras e forma o segundo maior delta das Américas, com mais de 74 ilhas, distribuindo as areias desde o Maranhão, formando os lençóis maranhenses e piauienses e indo até Jericoaquara, no Ceará. Algumas ilhas desse delta são tão grandes que têm dois municípios dentro delas. Tudo isso é terra levada pelo rio Parnaíba, que nasce no aquífero Urucuia, que está na Chapada das Mangabeiras e no Jalapão (no Tocantins) e vai dividindo o Piauí do Maranhão até chegar ao Atlântico. A Bacia Amazônica, com todos os seus afluentes, tem suas nascentes, seu curso médio, situado na região do Cerrado. Da mesma maneira os rios Paraná e São Francisco, e praticamente todas essas águas se encontram na parte mais alta do Planalto Central brasileiro, que é em Formosa. Formam a Reserva Biológica das Águas Emendadas, com águas do São Francisco, do Araguaia e assim sucessivamente.

Raízes  – Além da Bacia do Paraná, essa cumeeira distribui águas das bacias do São Francisco e do Amazonas, Tocantins, Xingu…

Altair Sales – Sim, todas essas e mais Tapajós e até o Madeira, que é já no final do Cerrado. Depois da Serra dos Pacaás Novos, a alimentação é feita pelo rio Javari, que nasce numa ilha do Cerrado, em cima da Serra dos Pacaás Novos e depois o próprio Madeira, que nasce numa região do Cerrado, quando este se estende em direção ao Acre e Rondônia.

Raízes – É possível ter uma casa sem cumeeira, Professor?

Altair Sales – É impossível, porque a água cai e alaga o solo, forma uma lagoa, se o solo for impermeável. Se não for, a água vai escorrer e desaparecer.

Raízes  – Isso quer dizer que, se o Cerrado não absorve essa água, ela pode provocar grandes inundações e desastres ecológicos?

Altair Sales – Sim, cheias repentinas, como no Meia Ponte, no Botafogo, no Tietê (em São Paulo), por exemplo, durando de um a cinco dias. A água que existe hoje no planeta, pelos parâmetros estudados, sempre existiu. Não é que a água vai “acabar”, pelo menos a curto prazo, e curto prazo em Geologia quer dizer milhares e milhares de anos. A água em seu volume atual sempre existiu em 60 milhões de anos, o que ocorre é que ela muda de local. Hoje ela só está aqui graças às condições que formam um aquífero importante. Amanhã ela pode estar em outro lugar. Ela pode inclusive salinizar totalmente e formar apenas águas oceânicas.

Raízes  – O Oriente Médio, na época bíblica, tinha muitas matas de araucárias e cedros, e hoje é em boa parte um grande deserto.

Altair Sales – O mundo todo, do Pleistoceno, quando houve uma glaciação, para agora, teve suas paisagens radicalmente mudadas. O mundo moderno se formou a partir da última glaciação. O deserto de Atacama era uma floresta temperada 11 mil anos atrás. Hoje, é o mais seco deserto do mundo. Como em tantos outros casos de grandes lagos que secaram, a vegetação não existe mais. O Saara também tinha uma vegetação exuberante, floresta equatorial, e tudo secou durante o Pleistoceno em função das correntes marinhas, que afetaram as correntes aéreas, terminando por mudar completamente o clima lá.

Raízes Professor, fale um pouco a respeito do livro que o Sr. escreveu, com outros autores, sobre a Juriti Pepena. O que é essa ave?

Altair Sales – Então. O livro é bastante interessante, foi inspirado numa lenda indígena do Centro-Oeste brasileiro e de parte do Norte do país. A Juriti Pepena é uma ave invisível que habita as touceiras de catiguá, que é um tipo de inhame de folha riscada, de ocorrência nos brejos do Cerrado. Segundo a lenda, quem ouve os pios lamentosos desse ser passa por uma série de desgraças e sua vida vira uma infelicidade só, isso apenas pode ser revertido com a intervenção de um pajé dotado de muita sabedoria. Se isso não acontecer, a pessoa poderá ficar aleijada para sempre.

Raízes Vamos supor que a nossa sociedade, como um todo, já tenha ouvido esse pio, e não há um pajé para intervir. A sociedade progressista, nós todos já estamos nessa situação?

Altair Sales – (risos) Boa analogia! Se não houver uma intervenção, uma mudança drástica no modelo econômico que escolhemos e adotamos, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que já estamos caminhando com dificuldades. Daqui a pouco poderemos ficar paralíticos ou aleijados para sempre. Agora, é importante entender que o meio ambiente é formado por elementos interligados: ar, fogo, litosfera, atmosfera, comunidades de plantas e animais, e tudo isso está ligado ao Homem também. O que aconteceu às comunidades humanas que ocuparam nossa região? Primeiro, houve até certo tempo uma reação em que fazendeiros muito bem estabelecidos não tinham em suas propriedades escolas ou hospitais. Pensando nos filhos e na conquista de um futuro melhor para eles, enviaram-nos à cidade grande. No começo, o pai ficou na fazenda, mas, movido em parte pela necessidade de serviços de saúde e hospitalares na medida em que a idade avançava e em parte pela saudade dos filhos, também ele se mudou. Nossa ancestralidade rural passou por uma migração lenta. As terras foram sendo arrendadas. A partir de 1970, foram sendo criadas as multinacionais, o grande capital internacional entrou de vez em nosso país, por arrendamento ou por grilagem de terras. Com isso, posseiros foram expulsos da terra por meio da falsificação de documentos em cartório ou pela compra de políticos corruptos que facilitavam os trâmites legais, uma vez que só o Estado podia dar a escritura definitiva de uma antiga posse. As comunidades rurais, desestruturadas, buscaram abrigo na cidade, onde se viram massacradas pelos meios de comunicação de massa, programas altamente banais que faziam e fazem a cabeça da população brasileira. As pessoas oriundas do meio rural geralmente vêm parar em zonas urbanas periféricas, que são quase sempre ambientes muito desestruturados. A mídia instiga o consumismo, mas a falta de dinheiro impede a sua concretização, o que leva algumas dessas pessoas a uma vida de crimes. A estatística carcerária brasileira mostra que 99,9% dos presos são jovens e/ou negros e/ou pobres. Quem provocou tudo isso? Pessoas protegidas por uma redoma tão invisível quanto a Juriti Pepena, um muro chamado impunidade. Enquanto isso, os prejudicados não veem perspectivas e desvalorizam as próprias vidas.

Raízes  – Em suma, nós vivemos um desarranjo social que é, na verdade, um desarranjo ecológico.

Altair Sales – Ambiental. Um desarranjo ambiental que provoca toda essa desestruturação social.

Raízes  – Observando atentamente a sua fala, Professor, a gente percebe que não se trata apenas de uma teoria, de uma coisa de professor universitário. A realidade, com suas tragédias e catástrofes, corrobora os alertas dos ambientalistas…

Altair Sales – Exato. O que aconteceu no reservatório do Sistema Cantareira, em São Paulo, é uma consequência do que está sendo feito no Cerrado. Estamos colhendo os frutos de um planejamento inadequado. O Cerrado, de uns tempos para cá, tem sido incluído na política econômica brasileira, como um avanço da fronteira agrícola, sem que se ouça a comunidade científica. Vão tocando o barco sem se preocupar com o futuro da Humanidade. É agronegócio sem zoneamento adequado. Na verdade, é possível conciliar meio ambiente e agronegócio sadio. Tem que haver um mapeamento agroecológico para que não haja efeitos nocivos à natureza. Em São Paulo, o sistema é alimentado pelo rio Piracicaba, que é afluente do rio Doce, que por sinal tem nascentes no aquífero Bambuí, que é típico do Cerrado, embora seja uma bacia independente. O Piracicaba nasce no arenito Botucatu, no aquífero Guarani, de onde suga a água para abastecer o Sistema Cantareira. Porque a água que cai nas escarpas da Serra da Cantareira é incapaz de encher todo aquele grande reservatório, precisa de um aquífero de grandes proporções como o Guarani era. Num dos períodos cíclicos em que se observam influências do El Niño, La Niña e outros eventos periódicos, houve uma grande estiagem, com drástica diminuição da água da chuva, e as represas não foram alimentadas como deveriam. A represa deveria, então, ser sustentada pelos rios que a alimentam. Só que os aquíferos também já chegaram aos seus níveis de base, não tem água hoje como há 20 anos. Consequência: a maioria dos rios desapareceu, os menores, e os maiores tiveram a vazão muito reduzida. O Governo pensou em colocar uma sonda para chegar ao arenito Bauru, mais antigo que o Botucatu, e sugar aquela água para alimentar a represa. Felizmente não se fez isso, seria um desastre ambiental de grandes proporções. Agora o pensamento é captar água da nascente do Paraíba do Sul para suprir a necessidade da represa Cantareira. É uma transposição que pode ser benéfica a curto prazo, mas em mais ou menos cinco anos poderá haver problemas para a bacia do Paraíba do Sul (que alimenta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) e também para o Sistema Cantareira. O aquífero Guarani não está sendo reabastecido como deveria, porque foram retiradas as plantas nativas dos chapadões e no lugar foram implantadas variedades exóticas, como soja e algodão melhorado geneticamente, que têm raízes sub-superficiais, diferentes das raízes das plantas do Cerrado. Cai a chuva e a água, em vez de infiltrar, empoça e não é sugada pela planta, nesse caso uma insolação mais forte ou mais prolongada provoca níveis de evaporação indesejados.

Raízes  – Curva de nível feita nas lavouras não resolve esse problema?

Altair Sales – Não, porque a curva de nível acumula a água na primeira vez, na segunda já forma na base da curva uma argilificação do solo. A argila é uma rocha impermeável e não deixa a água penetrar. A água pode até ficar retida, mas fica empoçada, criando ambientes propícios à proliferação de insetos nocivos, como o Aedes aegypti.

Raízes – Por falar em transposição, há o caso do Rio São Francisco, no Nordeste. Lá também há o risco de se agravar em vez de se resolver o problema?

Altair Sales – No caso específico do Rio São Francisco, se houver a concretização da transposição, vão praticamente acabar com o rio, que hoje já tem trechos que podem ser atravessados a pé. Já foi considerado entre os maiores rios do mundo, hoje nem é como naquela música do Luiz Gonzaga, “Riacho do Navio corre pro Pajeú, o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o Rio São Francisco vai bater no meio do mar”. Aquilo ali já não é mais verdade, ele não bate mais no mar. É o mar que avança em direção ao Rio São Francisco, que começa a morrer da foz à nascente. Na transposição, há dois grandes canais, um de 25m de largura por 12m de profundidade, com 750 km, é o Canal Norte, e outro com as mesmas medidas e com 600 km, que é o Canal Leste. A ideia é bombear a água do Sobradinho para encher esses canais e fazer dois grandes rios que vão correr pelo Nordeste. As bombas d’água vão alterar a mecânica do rio. Ele correrá mais depressa, com isso chupará mais os afluentes, que já estão exauridos. Os afluentes menores vão assorear e sumir.

Raízes  – E a gente percebe isso no dia a dia, em Goiânia e região inclusive, a depredação do Cerrado é um fato. Há poucas reservas de Buriti, que é o grande esteio, o grande monumento do Cerrado. Em sua opinião, Professor, o que o pequeno produtor pode fazer para ajudar, se não a parar, pelo menos a desacelerar esse processo de devastação?

Altair Sales – Pouca coisa. Claro que ele, se quiser, pode tomar providências, mas são os latifúndios, praticamente cidades que surgem da noite para o dia, como Luís Eduardo Magalhães, Chapadão do Céu, São Lucas do Rio Verde – que tem até um time de futebol melhor que o Vila Nova, embora pouquíssima gente admita isso –, são esses grandes capitais dinâmicos que trazem uma nuvem que cega para a verdadeira imagem do futuro. Cercar a área do córrego e impedir que o gado a pisoteie, com isso protegendo o lençol freático, é uma boa opção, mas de modo geral a contribuição do pequeno produtor é mínima. Os grandes dizimadores do futuro é que teriam que mudar seu comportamento predatório. Por isso eu disse que o Cerrado não existe mais. Você não pode medir a degradação do meio ambiente apenas pela existência ou não de certas plantas. É preciso que existam comunidades, tanto animais quanto vegetais. Caso contrário, haverá uma degeneração, inclusive pelo cruzamento indevido de espécies. Nossos animais estão praticamente todos no livro vermelho da extinção, principalmente pela falta de espaço para que sobrevivam. E além da ação do Homem, ainda há dois inimigos naturais da fauna silvestre que foram trazidos pelos europeus, que são o gato e o cachorro domésticos. Ambos são animais exóticos, ou seja, não nativos daqui. O latido do cachorro, no meio rural, provoca um tamanho nível de estresse em pequenos animais e pássaros silvestres que, em alguns casos, impedem a procriação deles. Quanto ao gato, trata-se de um predador por natureza, pondo fim a passarinhos, calangos, micos etc. com a proliferação das pet shops, que tratam melhor esses bichos do que o sistema de saúde humano trata as crianças pobres, a Humanidade – e aqui especificamente a gente goiana – está criando seres que acabarão com a fauna nativa. Eu tenho pena dos filhotes de Lobo-Guará, de tamanduá, de raposa, de meleta, de ouriço, porque eles já não têm mais para onde fugir.

Raízes O Lobo-Guará, inclusive, segundo um estudo seu, Professor, ajuda na proliferação de plantas como o araticum

Altair Sales – Sim, as sementes do araticum só quebram a dormência no intestino delgado do Lobo-Guará, da raposa, do Cachorro-do-Mato Vinagre – esses sim, canídeos naturais de nosso bioma –, que defecam e proporcionam a germinação dessa planta

Raízes Sem falar que grande parte do que comemos tem origem indígena, e muitas pessoas sequer suspeitam disso

Altair Sales – Verdade. Se pensarmos para além das aparências, veremos que quase tudo o que entra em nossa dieta é contribuição indígena. O milho, cultivado desde sete mil anos atrás no México, tem sido modificado pelos índios do Cerrado. São inúmeros produtos derivados do milho que fazem parte da culinária do mundo todo, e não apenas alimentos, mas também combustíveis e remédios. Da mesma maneira ocorre com a mandioca. Farinha, tapioca, beiju, suportes para remédios, polvilho etc. O tomate também, foi domesticado pelo nosso índio. Ainda há reservas de tomate primitivo, que originou primeiro o tomatinho de capoeira, que por sua vez deu origem ao tomate atual. O abacate, o abacaxi, tudo planta nativa domesticada e aperfeiçoada no Cerrado. Quanto ao chocolate, derivado do cacau, o índio fazia a sebereba, uma bebida energética também chamada jacuba, não só do cacau, mas também do buriti. Batia, cozinhava, tirava a polpa, misturava mel de abelha, adicionava água e bebia. Isso foi ensinado aos europeus, que adicionaram leite, pois o gado é de origem mista europeia e indiana. Vamos pensar na borracha, o mundo se move sobre ela, nos pneus dos veículos, no solado dos sapatos. Pois é, a seringueira dá o látex, que faz inúmeros produtos, inclusive a camisinha. Inúmeras plantas medicinais incorporadas à farmacopeia internacional têm origem no Cerrado. O quinino, que cura malária… ficaríamos a tarde toda enumerando as contribuições. Todos os tipos de pimenta vêm da Malagueta, que é nossa. Mas, sem dúvida alguma, a maior contribuição é mesmo a sabedoria, o exemplo da relação saudável com a Natureza, que ainda não aprendemos, mas ainda podemos aprender se as escolas cumprirem a função para a qual foram criadas. Só que não há uma eternidade para isso. Se o Homem não mudar seu procedimento, chegará o dia em que será tarde demais.

Raízes  – Para encerrar, Professor, vamos falar um pouco mais do livro “O Piar da Juriti Pepena?”.

Altair Sales – Claro! O subtítulo é “Narrativa Ecológica da Ocupação Humana no Cerrado”. O pano de fundo é o meio ambiente e o modo de narrar é fruto de uma escola antropológica que nós criamos e depois ajudamos a aperfeiçoar, quando ainda estávamos nos Estados Unidos. O livro tem o suporte teórico dessa escola, a “ecologia cultural”, que tem suas bases no neo-evolucionismo e no neo-marxismo. Há duas formas de você ver a realidade: uma é situando-se fora dela, como observador, a outra é de dentro pra fora. O livro foi escrito numa concepção que se põe dentro do universo estudado, e somos afetados por tudo o que ocorre com esse universo. Desde os primórdios, há 12.000 anos, passando pelos bandeirantes com as primeiras cidades fundadas aqui, os variados ciclos econômicos, até chegar ao impacto do sistema capitalista e os dias de hoje. Tudo isso foi dando um novo desenho ao lugar que ocupamos, modificando o que colhemos, nós e as gerações futuras. O livro pode ser encontrado em várias livrarias, mas principalmente na Biblioteca da UCG-GO. A primeira edição está praticamente esgotada, depois de um período de três anos e três lançamentos, na própria UCG, no Instituto Histórico e Geográfico e também na UnB. Isso nos incentiva a continuar escrevendo.

 Raízes  – A gente agradece pela entrevista. Muito obrigado, Professor Altair Sales.

Altair Sales – Eu é que agradeço pela oportunidade de levar a público algumas de minhas ideias, espero ter contribuído para a formação de uma consciência ambiental da população goiana.

EXTRATERRESTRES PRESOS, INTERROGADOS E TORTURADOS (E MORTOS) EM PRISÕES SUBTERRÂNEAS

Posted by Thoth3126 on 16/08/2018

EXTRATERRESTRE PRESO
Em outra entrevista bombástica na série de TV Gaia, os insiders e informantes dos programas espaciais secretos dos EUA, Emery Smith e Corey Goode revelaram seu conhecimento direto e participação em programas secretos que envolviam a detenção, prisão, interrogatório, tortura e dissecação de extraterrestres, alguns de aparência humana. Seus impressionantes relatos de testemunhas oculares fornecem fortes evidências de que atrocidades têm ocorrido em programas secretos contra visitantes extraterrestres que são quase indistinguíveis dos atuais humanos modernos, com a nossa aparência.

Tradução, edição e imagens:  Thoth3126@protonmail.ch

Extraterrestres Interrogados e Torturados em Prisões Secretas Subterrâneas / Espaciais

Fonte: https://www.exopolitics.org/

O apresentador do programa, David Wilcock, começou perguntando a Goode para explicar o que era o “Intruder Intercept and Interrogate Program” (Programa Interceptador e Interrogador de Intrusos).

É um programa semelhante em parte ao programa MiB-Men in Black (Homens de Preto)O que este Programa Interceptador e Interrogador de Intrusos faz é que se um extraterrestre intruso entra em nosso sistema [solar], não se identifica e nem dá sinal a um amigos ou inimigos e é interceptado, eles são retirados de suaas espaçonaves. Ou, o que acontece na maioria dos casos é que os ETs chegam à Terra e estão secretamente se misturando como um de nós e, neste caso, se for identificado também é preso e interrogado.

Este grupo do Programa Interceptador e Interrogador de Intrusos irá interceptar os seres alienígenas que estão aqui, os que chamamos de ETs, os que estão aqui sem permissão, trazê-los para uma certa estação, e seus interrogatórios começariam para se descobrir o que esta acontecendo. Este grupo também atuou como uma força policial para grupos não-terrestres que estão aqui com permissão. Eles ajudaram a mantê-los separados, e quando eles (os ETs) tiverem problemas, eles agiram como um espécie de força policial.

Depois de descrever os extraterrestres, que eram seres com aparência muito humana e podiam facilmente se misturar à sociedade humana, Smith descreveu alguns deles em autópsias para programas confidenciais nas instalações subterrâneas profunda (DUMB) da base da Força Aérea de Kirtland e outras instalações em todo o país. Ele enfatizou que eles mostraram sinais óbvios de tortura:

Emery: … Alguns dos extraterrestres em que estávamos trabalhando no laboratório, fazendo dissecações e outras coisas, alguns desses extraterrestres humanos encorpados entrariam e seriam muito surrados onde hematomas subdurais estão sendo espancados nas costas e  na cabeça. Parece que eles foram torturados, às vezes tinham muitos ossos quebrados.

Eu não descobri, até mais tarde, que esses seres estavam vindo de uma prisão ou uma célula de retenção de algum tipo e estavam sendo interrogados… Depois de ouvir o testemunho [do Corey], isso é o que estávamos recebendo.  Porque geralmente eles estão em boa forma, a menos que tenham sido abatidos ou algo assim. Estes foram, obviamente, espancados até a morte.

Corey:… Muitas vezes os indivíduos que estavam sendo interrogados morreram de estresse e trauma… do processo. Foi muito perturbador. Eles foram marcados e enviados para estudo depois.

Emery: Nós tivemos alguns que realmente morreram de fome. Não tenho certeza do que aconteceu…

Corey: Há prisões que existem para eles. Alguns deles, são levados para uma prisão convencional. É aí que eles precisam continuar a interrogá-los por um tempo, obter mais informações ou tê-los para trocas ou para nos derrubar.

Assuntos relacionasdos:

Após a confirmação mútua de Goode e Smith de extraterrestres de aparência humana sendo torturados em prisões especiais, algumas das quais estão em locais fora do planeta, Goode passou a discutir quantos extraterrestres acabariam em uma câmara criogênica na Lua:

Recentemente, foi-me dada uma visão abrangente em uma visita ao Comando de Operações Lunares (LOC). Essa base lunar se conecta a dois outros comandos (Bases) na Lua. O Comando de Operações Lunares eles chamam de LOC Alpha, e abaixo do solo nestes tubos de lava estão mais duas instalações chamados LOC Bravo e LOC Charlie, sendo que LOC Charlie tem uma instalação de pesquisa que é sobre criogenia, e um dos andares é uma instalação de armazenamento para alguns destes seres que eles colocam em estase.

Emery: Certo, há uma enorme instalação deste tipo onde eu trabalhei [na base de Kirtland AFB], um grande cryomorgue, onde elas são mantidas na casa das centenas, antes de entrarem no laboratório. Sempre há corpos suficientes e sempre há espécimes suficientes, é como uma quantidade ilimitada. É como se eles não pudessem continuar com isso, há tantos que estão acontecendo. Centenas dessas salas em que trabalhei.

Em resposta a uma pergunta, Goode explicou como os extraterrestres recém-capturados são tratados, dependendo de serem cooperativos ou não:

O que acontece em um interrogatório? Se eles são cooperativos, se eles avisam que estão aqui visitando nosso sistema solar. “Eu tenho uma pequena equipe de suporte que está escondida fora de Júpiter”, por exemplo, entre em contato com eles, verifique. Em muitos casos, nós devíamos entregá-los de volta ao grupo de apoio, dar-lhes um tapa na mão e dizer que este é o processo se você entrar (em nosso sistema solar), legalmente, eu acho que você pode dizer assim.

Agora, aqueles que eles querem questionar, que não avisaram de sua chegada, eles manteriam em prisões, fora de estase, como uma prisão normal.  Algumas dessas prisões são espaçonaves … Alguns dos asteróides de onde nós extraímos minérios, então acabamos entrando e criando crio-prisões parciais, mas na maior parte são apenas prisões normais. Então, há várias maneiras de manter esses seres aliens trancados.

Respondendo a outra pergunta de Wilcock sobre se quaisquer figuras públicas são extraterrestres, Goode e Smith deram as seguintes respostas:

Corey: Foi-me dito quando eu estava neste programa, eles são limitados em como eles interagem com a sociedade.  Tudo tem que ser pré-aprovado. Eles podem trabalhar em nossas empresas e esse tipo de coisa, mas eles não podem ocupar lugares [posições] de poder. Isso é para os que estão vindo aqui para um “estágio”.

Emery: Absolutamente, eles não podem ter posições influentes. Eu saberia. Eu saberia agora com certeza se alguém de grande poder fosse um extraterrestre, e eles não estão fazendo isso conosco. Talvez no futuro eles estejam bem, eles têm que entrar e salvar o planeta e nos salvar, mas agora não há nada como isso acontecendo. E a corrupção mostra isso em todo o mundo. Eles têm regras específicas, como Corey disse, que eles não podem fazer certas coisas aqui.

Assuntos relacionados:

Goode explicou que a maioria dos seres detidos no programa Interceptar e Interrogar Intrusos eram extraterrestres de aparência humana, e os ETs não humanos foram entregues aos reptilianos Dracos para processamento:

A maioria deles era humana, eles apenas pareciam humanos, vários tipos de humanos. Cerca de 10%, talvez 15%, foram os tipos que você ouve descritos como alienígenas, muito estranhos, evoluíram em um ambiente completamente diferente (biosfera planetária de origem). Nós tínhamos Insectoidess, nós tínhamos diferentes tipos de seres reptilianos, os quais nós imediatamente entregávamos aos Dracos. Os insetoides, havia um certo tipo de insetoide, um certo grupo, que sempre era entregue … Havia também um número de anfíbios.

As informações de Goode e Smith sobre os diferentes tipos de extraterrestres que se infiltraram na Terra sendo monitoradas por uma agência secreta criada exclusivamente para esse fim, ecoam o que Dmitry Medvedev, o atual primeiro-ministro da Rússia, disse sobre a existência de uma agência em dezembro de 2012:

Juntamente com a pasta com códigos nucleares, o presidente da Rússia recebe uma pasta especial “secreta”. Esta pasta na sua totalidade contém informações sobre alienígenas que visitaram o nosso planeta … Junto com isso, você recebe um relatório do serviço especial absolutamente secreto que exerce controle sobre os extraterrestres no território do nosso país …

Seres “Pré-Adamitas” encontrados congelados em ruínas de uma antiga civilização que se estabeleceu na Antártica, segundo Goode.

Goode e Smith não são os primeiros a afirmar que extraterrestres de aparência humana estão sendo secretamente detidos, interrogados, torturados e mortos em programas secretos dirigidos por uma misteriosa agência quase supra governamental que opera em todo o planeta.

Uma das primeiras referências a essa ocorrência foi do pesquisador Frank Crawford, que publicou suas descobertas na edição de 1991 da UFO Journal of Facts. Ele descreveu a detenção e tortura de um suposto ser do sistema estelar de (Sol) Tau Ceti com base em uma entrevista com uma testemunha militar que serviu na Marinha dos EUA na época, e que usou o pseudônimo de “Oscar”.

O Tau Cetian / extraterrestre recebeu o apelido de “Hank” de Oscar, que foi designado para uma operação de resgate que ocorreu em 1961, onde encontrou o ferido Hank em sua espaçonave danificada, e eventualmente contou a seguinte história, contada por Crawford:

Na medida em que Oscar relatou a história que começou este artigo, ficou óbvio que, por causa de sua formação militar, o nome dado era para sua proteção. A história se desdobrou ainda mais para revelar injustiças horríveis ao alien Hank e ao próprio Oscar. Sob a direção de [Frank] Drake (“dragão”), a equipe realizou experimentos médicos, como punção lombar, amostragem de medula óssea, coleta de espécimes de órgãos e outras cirurgias exploratórias em Hank SEM anestesia. Oscar passou muitas horas ao longo de três meses se comunicando e próximo do alienígena.

Um dia ele se colocou entre Drake e Hank com sua pistola calibre 45 engatilhada e exigiu o fim da tortura. Drake retirou-se, mas na manhã seguinte Oscar teve novas ordens de partir imediatamente para o Hospital Saint Albans em Radford, Virgínia, onde foi encarcerado para interrogatório…. Depois de passar um tempo sob cuidados psiquiátricos, o que danificaria o seu registro militar, a ele foi estranhamente dada uma menção honrosa.

 Depois de ter voltado para a vida civil, ele e seu pai embarcaram em uma caminhada para Dakota do Norte. Eles propositadamente entraram na área restrita ao redor da base onde Oscar estava estacionado. Patrulha de perímetro pegou-os para remoção da área. Enquanto na empresa deles, Oscar perguntou como Hank estava indo. Um dos guardas confidenciou que o alien havia morrido vários meses antes.

O suporte circunstancial para a história acima é que, em 1960, Drake dirigiu o programa OZMA, que examinava as freqüências de rádio de diferentes sistemas estelares para qualquer sinal de vida extraterrestre. OZMA, foi o precursor do programa SETI, e em abril de 1960 começou a procurar possíveis sinais de rádio extraterrestre das estrelas Tau Ceti e Epsilon Eridani. É possível que o subsequente acidente de 1961 sofrido pela espaçonave do alien codinome Hank estivesse relacionado de alguma forma com o interesse do Projeto Ozma em Tau Ceti, estrela que é similar em idade ao sol da Terra.

Além disso, há muitas histórias de extraterrestres de aparência humana que se misturaram com a humanidade e estão sob alguma forma de vigilância oficial. O famoso paranormal Ingo Swann descreve seu encontro com uma extraterrestre feminina que estava sendo monitorada por dois agentes da CIA que trabalhavam em um programa de vigilância alienígena encoberto que anteriormente empregava Swann. Sua história e outras são abordadas em meu artigo de 2006, “Extraterrestrials Among Us”, e em maior detalhe no meu livro de 2013,  Galactic Diplomacy.

É importante enfatizar que tanto Smith quanto Goode eram participantes de programas classificados que conduziram abusos grosseiros de visitantes extraterrestres, e corajosamente registraram publicamente esses eventos. Smith, em particularforneceu documentação confirmando seu serviço militar na Base Aérea de Kirtland, que é um dos locais onde ocorreram os abusos. Os depoimentos de testemunhas oculares de Smith e Goode são provas convincentes que são admissíveis em um tribunal ou inquérito do Congresso e, portanto, merecem uma investigação séria.

Com base em seus testemunhos e outras testemunhas, a detenção, interrogatório, tortura e morte de extraterrestres de aparência humana em prisões secretas em instalações subterrâneas secretas, na Lua e em outros lugares, datam de 1960, se não antes. Claramente, tal ultraje precisa ser exposto e imediatamente parado, já que não há evidência de que os visitantes representem qualquer ameaça genuína à humanidade – a não ser expor as décadas de encobrimento da vida extraterrestre.

[Nota: A entrevista completa de 15 de agosto da Cosmic Disclosure com Emery Smith e Corey Goode  pode ser encontrada aqui.]

Michael Salla, Ph.D.Permitida a reprodução, desde que mantido no formato original e mencione as fontes.

www.thoth3126.com.br

 

EU POST LA ELIRO DE BRITIO – ĈU ŜANCO POR ESPERANTO ?

eusperantoflago-300x199

de Redakcio je en vidpunkto

Federico Gobbo, profesoro pri interlingvistiko, planlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitatoj de Amsterdamo kaj Torino, ne kredas ke la atendata eliro de Britio el Eŭropa Unio kondukos al gravaj ŝanĝoj en la lingva reĝimo de EU. Li tamen esperas, ke pli da homoj serioze ekinteresiĝos pri Esperanto pro ĝi.

La plej evidenta ŝanĝo estas ke la graveco de la anglalingvaj denaskuloj kadre de EU, laŭ kvanta vidpunkto, draste malaltiĝas. Fakte, post la eliro de Britio, la angla estas la denaska lingvo nur de malgranda frakcio de la EU-civitanoj – esence nur irlandanoj kaj maltanoj parolas ĝin denaske, kaj ili kune estas ĉirkaŭ 5 milionoj. Notindas, ke entute EU havos ĉirkaŭ 500 milionojn da loĝantoj, en 27 ŝtatoj. Do, nur pli-malpli 1% de la EU-civitanaro estos denaskaj anglalingvanoj.

Laŭ formala vidpunkto, ene de EU ekzistas specifa leĝo pri la lingva reĝimo: ĉiu membroŝtato povas elekti unu kaj nur unu oficialan lingvon inter la siaj por ke tiu iĝu laborlingvo de EU. Laŭ strikta interpreto de ĉi tiu leĝo, pro la eliro de Britio la angla devas ĉesi esti oficiala, ĉar siatempe Irlando elektis la gaelan kaj Malto la maltan. Tamen, mi ne pensas, ke vere tio okazos: plej probable la eliro de Britio ne portos rektajn konsekvencojn al la oficialeco de la angla lingvo, ĉar la angla estas tro uzata ene de la EU-institucioj, specife en la Eŭropa Centra Banko.

Estas aparte interese kio okazos al la kimra, kies EU-statuso estas kunoficiala, kune kun la kataluna, ambaŭ gravaj minoritataj lingvoj de Eŭropo. Fakte, la eliro de Britio implicas la eliron de Kimrujo, kaj tio malfermas novan problemon. Por solvi ĉi tiun problemon kaj multajn aliajn – ĉefe ne rekte rilatajn al lingvoj – Britio kaj EU havas du jarojn por trovi interkonsentojn kaj kompromisojn inter si. Miaimprese, Britio nun volas preni tempon por ŝanĝi la situacion nur malmulte, dum EU-estroj volas rapide efektivigi la eliron por eviti, ke aliaj membroŝtatoj organizu similajn referendumojn, kiuj riskus kolapsigi la tutan EU-projekton.

Rilate la neoficialan statuson de la angla lingvo malfacilas antaŭvidi kio okazos en la koridoroj de Bruselo, Strasburgo, Luksemburgo kaj aliaj sidejoj de EU-institucioj. Tuj post la eliro, ekestis du kontraŭaj reagoj, ambaŭ diktitaj de emocioj pli ol de atenta rezonado. La unua reago estas kontraŭ la angla. Homoj simple argumentas: “Britio eliris, ni forpelu la anglan, ĉar ni ne volas esti regataj de lingvo kies parolantoj ne amas nin.” Sekve al tiu ĉi sinteno, multaj homoj substrekis, ke la esenco de EU lingvorilate estas multlingvismo. En sia plej populara interpreto, multlingvismo estas interpretata kiel repreno de la Eŭropa situacio antaŭ la unua mondmilito, kiam la franca kaj la germana regis kun la angla.

Sekvante tiun modelon, kelkaj konsilas fortigi la francan, ofte kune kun la germana, por iel reekvilibrigi la situacion. Efektive, post la angla ĝi estas la plej forta lingvo en la EU-institucioj ekde la komenco (parenteze, la angla ne estis en la malgranda klubo de la lingvoj kiuj ekfosis la EU-sulkon en la 1950-aj).

Pli malgranda grupo kontraŭas la anglan sed proponas diversajn aliajn solvojn. Grupeto reproponas revigligi Latinon pro neŭtraleco (ĝi ne estas denaska lingvo de iu ajn nuntempe) kaj pro ĝia influo sur la plejmulto de la modernaj lingvoj parolataj en Eŭropo. Pli granda grupo estas la esperantistoj, kiuj per peticioj kaj aliaj agadoj sukcesas nun aŭdigi sian voĉon pli laŭte, argumentante por Esperanto pro neŭtraleco, reguleco de la gramatiko kaj trajtoj komunaj kun la tri grandaj familioj de hindeŭropaj lingvoj kiuj svarmas en ĉi tiu mondoparto, t.e. la latinida, la ĝermana kaj la slava familioj. Sufiĉe interese estas, ke Esperanton mencias kiel lingvon taŭgan por Eŭropa Unio larĝaskale ne nur Esperanto-parolantoj, sed ankaŭ eksteraj homoj.

Aliaflanke, aliaj homoj argumentas, per samforta emocio, por la angla. La poruloj de la angla pli-malpli diras: “la angla finfine (pli) neŭtraliĝas en EU ĝuste pro la foriro de la denaskaj anglalingvanoj”. En la lastaj tagoj mi legis artikolon en la angla, en kiu la aŭtoro asertas, ke la angla estas nun la ‘vera’ Esperanto de Eŭropo!

Laŭ mi estus vere paradokse, se post la eliro de Britio la angla iĝus pli forta ol antaŭe ene de EU. Sed ne estas politikfikcia cerbumado imagi, ke la trajtoj de la tiel nomata “eŭropangla”, t.e. la angla ĵargono uzata en la EU-dokumentoj, povus fortiĝi kaj distanciĝi de la brita normo. Kompreneble, ĉio ĉi restos je la nivelo de tuteŭropa elito: malgraŭ ke duono de la EU-civitanoj deklaras – taksante sin mem laŭ la tiel nomata Eŭrobarometro – ke ili havas bazan konon de la angla, plena regado por sekvi politikan debaton aŭ por akiri laborpostenon estas atingo nur de malgranda malplimulto, t.e. de elito.

Krom la interesa sed specifa kazo de la kimra kiun mi jam menciis antaŭe, rektaj ŝanĝoj en la lingva reĝimo de EU laŭ mi ne antaŭvideblas. La angla plej probable restos oficiala lingvo de EU. Havi tuteŭropan komunan lingvon – kiel kelkaj esperantistoj loĝantaj en EU ŝatus – postulus novan pozicion, pli altan ol oficialeco. Fakte la pozicio de oficialeco estas ligata al la lingvoreĝimoj de la membroŝtatoj, kaj neniu membroŝtato adoptas Esperanton kiel oficialan lingvon por ĝin proponi. Miaopinie tiel granda novigo en la lingva reĝimo de EU vivas en la lando de romana fikcio, ne en la realo.

Revenante al la realo, ni devas ne forgesi, ke la prestiĝo de la angla lingvo altiĝis internaci-nivele post la fino de la dua mondmilito ekster ĉi tiu kontinento. La grandioza sukceso de la angla ne estas hazardo de historio, sed eksplicita plano pensita de Winston Churchill, la ĉefministro de Britio dum la dua mondmilito. Tamen li rigardis ne al la kontinento, sed trans la oceanon, okcidenten.

Fakte Churchill eksplicite deklaris la lingvan reĝimon kiun li antaŭvidis por la angla mondskale en fama prelego ĉe Harvardo, Usono, en 1943. Tiam li asertis interalie, ke “la estontaj imperioj estos la imperioj de la menso”. Mallonge klarigite, li celis diri, ke kiam ĉiuj popoloj de la mondo parolos la anglan, tiam novtipa Anglalingva Imperio establiĝos – interesatoj povas legi plu pri la analizo de tiu ĉi plano fare de lingvopolitikisto Robert Phillipson, kiu publikigas ankaŭ en Esperanto.

Ŝajnas al mi, ke la eliro de Britio povas eble iom bremsi sed certe ne haltigi tiun planon. Efektive la prestiĝo kaj forto de la angla lingvo venas ne nur de Britio sed ankaŭ kaj ĉefe de Usono, aliancano kun Britio por la efektivigo de ĉi tiu plano. Alivorte, dum la Usona ekstera politiko restos tiel forte kaj rekte influa, la angla restos la plej prestiĝa lingvo dise tra la mondo, kaj ene de EU kaj ekstere.

Mi volas diri, ke ĉiu lingva reĝimo spegulas la povo-rilaton de la lingvoj sub la reĝimo mem. Resume, la angla restos oficiala ene de EU krom se Irlando kaj Malto volus ĝin forpeli, kaj ŝajnas al mi, ke nek unu nek la alia eĉ pripensas tian scenaron. Eble Irlando reunuiĝos, ĉar la norda parto de la lando verŝajne forlasos la Unuiĝintan Reĝlandon, kaj eĉ pli probable Britio kia ni konas ĝin kolapsos pro Skotlando, kiu povas peti eniri EU-n post sendependiĝo disde Londono. Se tio okazos, la Unuiĝinta Reĝlando simple ĉesos ekzisti.

Kompreneble, se la tiel nomata ‘domeno-efiko’ vere okazos, alivorte se post Britio aliaj membroŝtatoj eliros EU-n pro referendumo aŭ pro decido de la landaj parlamentoj, EU same kolapsos. Kaj tiuokaze la demando simple ĉesos havi sencon. Miascie en Nederlando, ekzemple, oni komencas pridiskuti eliron. Eĉ en Francio oni aŭdas similajn ventojn. Multo dependas de la reago de Bruselo: se EU reagos firme kaj rapide, la aliaj ne imitos Brition.

Tio estas la nova fono por esperantistoj en Eŭropo. Esperanto estas malforta lingvo ene de EU, kaj la eliro de Britio ne havas rektajn konsekvencojn favore al altigo de ĝia prestiĝo. Fakte, Esperanto ĝis nun havas neniun oficialan rolon EU-nivele; ĝenerale, por siaj parolantoj ĝi havas altan prestiĝon, por ĉiuj aliaj malaltan. La situacio de Esperanto iel similas al tiu de minoritataj lingvoj, eĉ se la esperantistaro ne formas minoritaton laŭ la kutima senco de la vorto, ĉar neniu forpelis esperantistojn de origina-mita terpeco (do ili ne formas diasporon) kaj Esperanto ne estas rekte subpremata de majoritata lingvo – ĉiu minoritato estas tia regionnivele pro ekzisto de majoritato landnivele.

Tamen, en la lastaj jaroj io pozitiva por Esperanto okazis ene de EU. Mi ŝatas rememorigi al la lernantoj, ke ekde 2008 oni povas ekzameniĝi pri sia lingvokono de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Laŭ mi esperantistoj ĝenerale ne komprenas kiom grava estas tiu ĉi atingo. Temas pri substrekinda rekono, ĉar EU oficiale permesis al Esperanto eniri la ekskluzivan klubon de KER-ekzameneblaj lingvoj. Nur gravaj lingvoj eniras la klubon.

Permesu al mi personan anekdoton. Laŭ mia sperto de profesoro de Esperanto ĉe la Universitatoj de Amsterdamo en Nederlando kaj de Torino en Italio, la nuna momento favoras Esperanton ĉe la studentoj. Por multaj el ili, la angla ne estas plu perceptata kiel neevitebla kaj ĉiosolva lingvo: kiel diris al mi Erasmus-studento en Amsterdamo, la angla necesas sed ne sufiĉas. Universitataj studentoj – kiuj ĝenerale aĝas pli-malpli dudek – elektas miajn kursojn de Esperanto ĉar ili scivolas pri la lingvo.

Ne malofte ili komparas Esperanton kaj la anglan vidpunkte de la lernado, kaj rande de la fino de la kurso ili konscias, ke ili povas esprimi sin sufiĉe bone malgraŭ ke la kurso daŭras du monatojn anstataŭ jarojn. Mi supozas, ke en la venontaj jaroj la nombro de studentoj en miaj klasoj povas eĉ altiĝi pro la eliro de Britio kaj la disvastiĝo de ĉi tiu sinteno, ke la angla necesas sed ne sufiĉas.

Se mi rajtas doni nepetitan konsilon, esperantistoj devas esti pretaj bonvenigi novajn lernantojn de la lingvo en nian disan kaj buntan movadon-kolektivon, ankaŭ se ili alvenas per kanaloj nekutimaj laŭ tradicia pensmaniero. Hodiaŭ oni povas eklerni la lingvon sen iri al loka klubo kaj al nacia kongreso. Mi pensas pri la okulfrapa sukceso de Duolingo post nur unu jaro. Sed post la eklerno, sekvas bezono uzi la lingvon kun pli spertaj parolantoj: jen la momento en kiu la movado-kolektivo iĝas grava.

Novaj formoj de Esperanto-aranĝoj videblas tra Eŭropo kaj ne nur. Esperantistoj tra tuta Eŭropo miaopinie devas pli kaj pli utiligi Esperanton per EU-projektoj. Tio povas substance plibonigi la kontaktojn internacie, ĉar ĉiu EU-projekto kiu eksplicite uzas Esperanton estas plia pruvo pri la utileco de la lingvo laŭ la vidpunkto de la EU-institucioj.

Bonega ekzemplo estas la MIME-projekto (MIME signifas Movebleco kaj Inkluziveco en Multlingva Eŭropo), kiu enhavas bazan informon en Esperanto kaj aliaj 17 lingvoj de EU. Tie, Esperanto estas serioze traktata kiel strategio por multlingveco, ĉar fakte ĉiu Esperanto-parolanto estas almenaŭ dulingva, kaj ofte plurlingva. Sufiĉe granda grupo de fakuloj kiuj flue parolas Esperanton kaj estas bone konataj de la esperantistaro, laboras tie almenaŭ partatempe, inkluzive de mi.

Esperantistoj kaptu la okazon de la eliro de Britio ne por ataki la anglan sed por proponi alian perspektivon por la estonteco de EU. Persone, plaĉas al mi la vidpunkto de la Nobel-premiito por ekonomiko Amartya Sen – etne bengalo, ŝtate baratano, kaj kun Brita pasporto – kiu nuntempe instruas en Harvardo. La ekonomikisto okaze de la eliro de Britio asertis, ke post la tempesto de la eliro de Britio EU devos ŝanĝi siajn prioritatojn. EU-estroj devus rekonsideri la idealojn de la Manifesto de Ventoteno publikigita en 1941: la sulkon de EU ni fosu ne nur per bankoj kaj ekonomio, sed ankaŭ kaj ĉefe per paco kaj kuniro al komuna politiko kaj socio.

Tiel, Esperanto povas ludi centran rolon. Persone mi varme esperas, ke EU forlasos la politikon de strikta buĝeta disciplino por relanĉi la ekonomion kaj tiel haltigi la “gentajn ŝovinismojn”, laŭ la vortigo de Zamenhof, kiuj nuntempe reaperas en multaj partoj de Eŭropo. Dum en la percepto de la ordinaraj homoj la koncepto EU egalas al “eŭro, Trojko, banko, ekonomia krizo, migrantoj”, ni ne povas esperi, ke EU-civitanoj enamiĝos al EU. EU bezonas konkretajn agojn por plibonigi la vivkvaliton de siaj civitanoj kaj belaspektan miton por kunkonstrui tuteŭropan identecon.

Federico Gobbo

FONTO: https://www.liberafolio.org/2016/07/22/eu-post-la-eliro-de-britio-cu-sanco-por-esperanto/ 

 

A CRISE ECONÔMICA e o DESEMPREGO são Resultado da CRISE MORAL / ESPIRITUAL de NOSSO PAÍS ?

CRISE ECONOMICA BRASIL.png

Postado por ana maria teodoro massuci em 4 agosto 2018 às 21:0

A crise econômica em nosso Brasil, assunto que em todos os instantes consta na pauta da imprensa, e do qual não se pode furtar, porquanto influencia diretamente em nossa vida, não é tema novo.

O século XX, por exemplo, produziu algumas crises econômicas. Na chamada Grande Depressão, no ano de 1929, muitos bancos e empresas estadunideneses foram à falência. Ocorre que na época da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos exportavam muitos produtos à Europa. Contudo, conforme a reabilitação dos países europeus, as exportações foram cessando, o que causou forte impacto na economia do país. Esta crise produziu um grande número de suicídios. Aliás, as crises econômicas, de forma geral, trazem o desespero ao homem imediatista que vê no suicídio a porta de saída para seus problemas. Ledo engano.

O Brasil, que na ocasião exportava grande quantidade de café aos EUA também foi afetado pela crise, porque seu parceiro comercial diminuiu drasticamente suas importações, o que fez o preço do café brasileiro cair um bocado.

Entretanto, esta crise no setor do café teve seu ponto positivo, pois os cafeicultores brasileiros tiveram que, a partir desta situação, investir no setor industrial, gerando bons reflexos na indústria brasileira.

Não faz muito tempo, na década de 1980, vivíamos um Brasil imerso em crise. Inflação galopante que corroia o já pequeno salário do trabalhador. Os preços eram alterados numa velocidade vertiginosa, instabilidade total.

Tivemos, também, a crise de 2008 que se iniciou nos EUA e contaminou o Brasil, além de outros países.

Poderíamos ficar aqui por páginas a fio, passeando pelo mundo e suas crises, causas, protagonistas e consequências. Entretanto, urge abordarmos um pouco a crise que no ano de 2015 tomou conta de nosso país e, pelo caminhar dos fatos, estender-se-á pelos anos vindouros, exigindo de nós, brasileiros, reflexão e atitude.

Uma das consequências da crise é o desemprego. Com a retração da economia as empresas tendem a inibir contratações e agilizar demissões. É sabido que muitas (óbvio que não todas) empresas vão no embalo da crise e suas especulações para diminuir o quadro de funcionários. Como só se fala em crise, a empresa que demite nesta época não fica mal perante o público. Não precisam demitir, mas o fazem. A conta é simples: menos funcionários, mais lucro.

Naturalmente que não está neste rol a empresa que passa verdadeiramente pela crise, pois para estas as demissões são, infelizmente, um caminho para a recuperação.

A caridade como ferramenta para superação da crise

Em “O Evangelho segundo o Espiritismo” há uma mensagem do Espírito Pascal, no ano de 1862, em que aborda tema egoísmo. Diz o benfeitor para o homem libertar-se do sentimento de indiferença e ser mais sensível ao sofrimento alheio, pois é a indiferença que aniquila os bons sentimentos.

Se colocarmos a ideia de sermos mais sensíveis ao sofrimento alheio no mundo corporativo não desempregaremos alguém sem necessidade. Não demitiremos por especulação, não deixaremos um pai de família sem a honra de poder levar para sua casa o pão de cada dia santificado pelo suor de seu rosto.

Repetindo para que não haja ruído na comunicação. Refiro-me aqui às empresas que demitem apenas porque vão no embalo da crise, ou seja, demitem sem necessidade, tão somente com o objetivo de lucrar mais, mesmo que este preço seja o das demissões.

Recentemente estive proferindo palestras pelo interior de São Paulo, e em conversa com um confrade sobre o tema crise ele, que também é empresário, disse-me:

Não demitirei meus funcionários. Tenho 60 pessoas em minha empresa e, não obstante a queda no faturamento estamos operando no azul, as contas estão sendo pagas, portanto aguardarei esta fase passar. O que não farei no momento é abrir postos de trabalho, pois não se justifica, mas não demitirei. Tenho fé no futuro, as coisas melhorarão.

Fiquei muito feliz com a visão deste amigo empresário. Não está se aproveitando da crise para promover um desmonte em sua equipe, antes, porém, sendo sensível a situação de seus colaboradores.

Eis, na prática, a caridade como ferramenta de superação da crise, pois quando eu me coloco no lugar do outro, aumento as chances de ser mais sensível a sua situação.

Reflexão: o que as crises querem me ensinar?

Diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. O progresso vem, quase sempre, quando estamos pressionados e necessitamos criar uma solução para este ou aquele caso. Aí mobilizamos as forças da alma, refletimos e agimos para ficarmos liberados da questão que nos aflige.

São nas agitações do dia a dia, são nas crises, sejam de um país, de uma família ou segmento que saímos da zona de conforto e modificamos nosso comportamento.

No estágio evolutivo em que nos encontramos, as crises têm, dentre algumas funções, a de trazer para nós algumas indagações.

Por que isto está ocorrendo?
O que esta crise quer me ensinar?
O que eu posso fazer para sair desta situação?

As crises não são, portanto, punições de Deus a um país, mas uma ferramenta de educação para um povo.

Em nosso caso, por exemplo, está nítido que a crise econômica e política é apenas o reflexo de uma crise bem mais profunda e séria: a moral.

Pouco afeitos a respeitar regras, criamos o famoso “jeitinho brasileiro”, em que sem nenhum pudor desrespeitamos regulamentos e normas para atender nossas conveniências.

Natural que, sendo parte do povo e envolvidos em sua cultura e costumes, os políticos repetirão no poder as tendências da população.

Em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, numa mensagem regada à beleza e grandiosidade, denominada: O dever, Lázaro – Espírito – ensina que o dever reflete todas as virtudes morais. O dever é severo e dócil e está sempre pronto a submeter-se às situações permanecendo firme diante das tentações.

Qual o dever de um homem público?
Qual o dever de um cidadão?

Ora, todos sabemos quais são nossos deveres. Mas, por que mesmo sabendo de nossos deveres não os cumprimos? Por qual razão, mesmo conscientes, tombamos ante às tentações?

Cumprir com o dever, portanto, é trabalhar em nossa autoiluminação que, por sua vez, resultará num total e irrestrito respeito pelas regras, pela valorização do que é bom para o coletivo, enfim, pela busca constante em superar as nossas más inclinações, pois quando nossas más inclinações vencem, o dever não se cumpre e todos perdem, nós e a sociedade.

Tempo de analisar nosso estilo de vida

Um outro ponto a abordar no assunto crise é nosso estilo de vida.

Como estamos levando nossa existência? Somos consumistas contumazes? Criamos necessidades a todo tempo? Nossos desejos são insaciáveis? Ficamos infelizes quando não conseguimos comprar?

Junto com estas questões proponho outra:

Será que esta crise veio para mostrar-me como pode ser interessante e possível viver de uma outra forma, mais simples?

Há, em “O Livro dos Espíritos”, na resposta da questão 926, uma afirmação de impacto dos Espíritos: aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si poupa-se de muitos dissabores.

Uma convocação para uma vida mais simples, mais calma e tranquila, baseada na conquista dos valores do espírito imortal e não apenas no desejo desenfreado, que alimenta o consumismo irracional e faz, com frequência, os estardalhaços econômicos.

Há alguns anos, ouvi do economista Reinaldo Caffeo que um dos motivos para o alto endividamento das famílias brasileiras é a inveja. Mas, como assim? Como a inveja pode endividar alguém?

Simples: a inveja faz-nos cometer loucuras e extrapolar o orçamento doméstico. Aquele tênis que o vizinho comprou eu quero mas não tenho condições financeiras para adquirir, porém, passo ao largo do bom senso e, ainda assim, compro o bem, mas endivido-me.

Eis a inveja como elemento de endividamento.

E ensinam os Espíritos: limitar os desejos e ver sem inveja os que estão acima de nós poupa-nos de dissabores.

Assim somos poupados de cobranças, nome negativado, dores de cabeça, e nesses tempos de crise o que não precisamos é de dor de cabeça.

Mas, como diz Allan Kardec:

Quase sempre é o homem o construtor de sua infelicidade.

Por lógica, se o homem constrói a infelicidade poderá construir a felicidade.

Basta refletir e aproveitar a crise para repensar sua conduta, seu comportamento e seu estilo de vida.

Tudo passa, e a crise passará, porém, que fique para nós a experiência.

Pensemos nisto.

Fonte: Wellington Balbo

ENDEREÇO DESSE ARTIGO NA INTERNET: http://www.espiritbook.com.br/profiles/blog/show?id=6387740%3ABlogPost%3A2784670&xgs=1&xg_source=msg_share_post