ŜANCEGALECO ESTAS FUNDAMENTO

Kiel sur la nivelo de ŝtata politiko, tiel ankaŭ sur la nivelo de subteno al la internacia disvolvado, Ĉinio atribuas gravecon al la tutpopola edukado. Al ŝanco de enlernejigo, egala traktado en lernejoj, edukado de plenkreskuloj, profesia orientado ktp, la certigo de seksegaleco firme alkroĉiĝas al la menso de sinjorino, profesorino Peng Liyuan, la ĉina unua edzino kaj speciala sendito de Unesko por akceli la edukadon de knabinoj kaj virinoj.

Rilate la ĝeneraligon de seksegaleco en la eduka kampo vi ricevis abundan laŭdon. Kiam do vi komencis dediĉi vian atenton al la seksegaleco en la eduka kampo? Kaj kia privata motivo en la komenco instigis vin sekvi kun intereso tiun ĉi problemon?

Multe influite de mia patro mi entreprenis edukan laboron. En la mezo de la dudeka jarcento la ĉinaj kamparaj edukaj kondiĉoj estis tre malfortaj, multaj homoj, precipe virinoj, ne konis skribon. En tiu tempo mia patro servis kiel vesperlerneja estro en iu vilaĝo, kaj likvidi la analfabetecon estis lia respondeco. Li sin engaĝis entuziasme en la laboron. Helpate de li, multe da homoj unuafoje komplete skribis sian nomon, unuafoje legis kun kompreno ĵurnalon, gazeton kaj eĉ libron. Aparte notinde, ke iuj patrinoj, liberigitaj de nelegipovo, komencis instrui al siaj infanoj kion ili ellernis. Mi elkreskis sub la influo de mia patro, kaj mi fariĝis instruistino kaj patrino. En tiu tempo mi komprenis la gravecon de klerigado pli profunde.

Seksa neegaleco estas persista malsano, kiun suferas la tuta mondo. En multaj lokoj virinoj estas marĝenigitaj: 70 procentoj de la malriĉaj loĝantoj sur nia planedo estas el virinoj; preskaŭ du trionoj de la plenkreskuloj en la mondo, suferantaj pro nelegipovo, formiĝas el

virinoj; pli ol duono de la infanoj en la tuta mondo, kiuj restas ekster lernejo, estas knabinoj; kaj amaso da virinoj, al kiuj ofte mankas kapablo regi sian sorton, suferas plenan vivomizeron. Virinoj plej aspiras al egaleco kaj respekto, kaj tial, por la edukado de knabinoj kaj virinoj, mi volas fari mian plejeblon.

Kio estas la ĉefa tasko por vi, kiel speciala sendito de Unesko por akceli la edukadon de knabinoj kaj virinoj? Kaj kio plej gravas je ŝanĝo, laŭ vi, en la eduka kampo, en kiu oni devas certigi, ke knabinoj, same kiel knaboj, ĝuu ega lan ŝancon disvolvi sian eblon?

La edukado de knabinoj kaj virinoj estas nobla kaj grava afero. En marto 2014, kiam mi ricevis el la manoj de Irina Bokova, la ĝenerala direktoro de Unesko, atestilon de speciala sendito pri la edukado de knabinaj kaj virinoj, mi sentis min glorigita kaj samtempe ŝarĝita per granda devo. La peno akceli, ke virinoj, same kiel viroj, ĝuu egalan ŝancon disvolvi siajn kapablojn, estas grava premiso progresigi la socion, egaligi la seksojn, kaj ebligi al la homaro daŭripove disvolviĝi. En tiu ĉi procezo la funkcioj de edukado montriĝas tre gravaj. La edukegaleco inkluzivas egalecon de ŝanco, proceduro, kaj rezulto, kaj nia penado devas direktiĝi al tio, ke la virinoj kaj viroj samrajte

ĝuu la ŝancon je enlernejiĝo, eniro en pli altan lernejon, dungiĝo, kaj socia akcepteblo. Volonte kaj laŭeble mi faras kontribuon por tia celo.

Ĉu vi, kiel speciala sendito de Unesko, povus doni ekzemplon kaj ekspliki, kiel vi altigas la rajtojn de knabinoj kaj virinoj? Vi kutime frekventis lernejon dum via vizito eksterlanda, kian informon do vi esperas komuniki el tio?

Rolante pli ol du jarojn kiel speciala sendito de Unesko, mi ofte vizitis lernejojn, instituciojn por infanoj kaj junuloj, kaj strukturojn por evoluigo de edukado de virinoj, kun la celo informiĝi pli multe pri la realo, ĉerpi saĝon kaj forton el tiuj ĉi lokoj, kaj dividi kun ili spertojn. En la koncernaj aktivaĵoj mi kutime alvokis, ke oni rekonu la gravecon de instruistinoj, la gravecon akceli la edukadon de knabinoj kaj virinoj, – ekzemple, en la altnivela kunveno por la pormonda iniciato “primareco de edukado”, okazigita kadre de Unuiĝintaj Nacioj, mi alvokis, ke ĉiuj landoj devas doni pli grandan prizorgon al la akcelo de eduka egaleco kaj al la altigo de eduka kvalito.

En Ĉinio ekzistas projekto, nomata “florburĝono”, kiu celas helpi knabinojn preni instruadon. Ekde la jaro 1989, kiam ĝi lanĉiĝis, per tiu ĉi projekto oni jam finance helpis 3,42 milionojn da

Intervjuo de Jasmina Šopova

9

knabinoj, konstruigis 1 489 lernejojn kun la nomo “florburĝono”, trejnis 52,3 dekmilojn da knabinoj en praktikaj teknikoj, kaj kompilis kaj distribuis 1,5 milionojn da kolektoj da libroj pri la flegado de knabinoj. Kiel speciala sendito pri la edukado de knabinoj, kadre de la projekto “florburĝono”, mi vizitis someran kampadejon, kie mi spektis artisman prezentadon de knabinoj, kiuj iam estis ekster lernejo. Mi sentis ĝojon, kiam mi vidis, ke ili vivas multetalentaj kaj plengajaj.

Mi volas diri, ke ĝuado de ega

la ŝanco, esti instruata, estas fundamento, sur kiu la homo povas evolui en ĉiuj direktoj kaj vivi signifan vivon, kaj ĝi ankaŭ estas unu el la decidaj faktoroj por fari, ke la homaro daŭripove disvolviĝu. Mi kredas ke, se nur kun revo, kaj se nur kun kuraĝo kaj volforto bataladi por revo, la knabinoj kaj la virinoj ĉiu havu la ŝancon briligi sian vivon.

La ĉina registaro monrimede instalis la premion destinitan por la edukado de knabinoj kaj virinoj. En 2016 en Pekino vi kaj Irina Bokova

disdonis diplomojn al la unuaj premiitoj. Ĉu vi povus iom paroli pri tiuj premiitoj laŭimprese? Kian gravan rolon havas tia premio, laŭ via opinio, por altigi la gradon de atentemo pri edukado de knabinoj kaj virinoj mondskale?

La premio por la edukado de knabinoj kaj virinoj, proponita kaj financata de la ĉina registaro, estas la unua kaj ĝisnune unika premio kadre de Unesko, kun la celo premii personojn kaj instituciojn, kiuj faris elstaran kontribuon por la

En Pekino, la 6-an de junio 2016, la premiitoj venintaj el Zimbabvo kaj Indonezio ricevas la diplomon respektive de la manoj de Irina Bokova, la ĝenerala direktoro de Unesko, kaj de sinjorino Peng Liyuan, en la unua premiada ceremonio de Unesko por la edukado de knabinoj kaj virinoj.

© UNESCO

10 Unesko-Kuriero

disvolvado de la afero pri la edukado de knabinoj kaj virinoj, kaj instigi pli multe da homoj engaĝiĝi en tiu ĉi entreprenado. En 2016 en Pekino mi renkontiĝis kun la premiitoj venintaj el Indonezio kaj Zimbabvo. Ili kaj tiuj institucioj, kiujn ili reprezentis, faris multajn realajn aferojn por akceli la aferon pri klerigado de virinoj. Al mi imponis iliaj agoj. Ĝuste ĉar ekzistas ili kaj aliaj homoj, kiuj, kiel ili, sin oferas kaj senlace faras penojn, ni ja havas la mondon pli varmiĝanta. Al ili mi esprimas noblan respekton kaj sinceran dankon.

Vi mem estas instruisto. Ĉu vi povus dividi kun ni iun sperton, kiu tuŝis vin interne? Kiujn apogojn la instruistoj plej bezonas laŭ via opinio?

Ĉinio ĉiam havas tian tradicion, t.e. respekti la instruistojn kaj doni grandan atenton al instruado. Kiam Han Yu, la ĉina fama literaturisto el la dinastio Tang (618 – 907), parolis pri la tasko de la instruisto, li difinis ĝin kiel “prediki doktrinojn, doni sciojn kaj forigi dubojn”. La bona instruisto, por la lernantoj, estas kiel ilia vojmontranto: li ne nur donas sciojn kaj inspiras saĝon, sed ankaŭ disvastigas pensojn kaj ekscitas pasion; kaj, por la socio, li estas kiel prisemanto de kampo, en kiun – en la korojn de la lernantoj – li semas bonkorecon, justecon kaj pacon. Laŭ mi, la bona instruisto devas esti diligenta kaj lerta en lernado, ĉiam nutri en si kreivan dinamikon, viglecon

kaj kapablecon, kaj konstante kreskigi sin en talenteco; li devas esti taktema kulturi homojn per civilizado, edifi homojn per belaĵoj, modli lernantojn homoj kun perfekta temperamento per arta forto; li devas teni en si respektecon, inkluzivemon kaj komprenemon, kaj en siaj instruado kaj kondutado kulturi lernantojn bonkoraj, pardonemaj kaj akceptemaj, por ke ili bone servu en estonteco al la socio kun tia bona fundamento.

Ĉinio energie kondukas edukadon kaj rikoltis rimarkindajn atingojn. Kiuj flankoj do estas plej gravaj en la eduka politiko de Ĉinio?

En Ĉinio, akceli justan klerigadon kaj fari, ke ĉiu havu egalan ŝancon esti instruata, estas ŝtata fundamenta politiko pri edukado. Ĉinio praktikas financadon al malriĉaj lernantoj kaj liveradon de nutraĵoj al ili. La leĝoj kaj politikoj ellaboritaj de la ŝtato garantias la rajton de la knabinoj kaj virinoj esti klerigataj. Ĉinio eldonis Ĉina Agoplano pri Tutpopola Edukado (2001-2015)-, laŭ kiu oni ĉiujare faras superrigardon pri la tutpopola edukado en tiuj lokoj, kiuj sin montras malfortaj en edukado; en ĉiu kvina jaro publikiĝas Ĉina Evoluiga Programo por Virinoj kaj Ĉina Evoluiga Programo por Infanoj, en kiuj oni difinas la celojn kaj rimedojn validiĝantajn ĝis 2020, ĝuigi al la virinoj egalan rajton en sano, klerigado, ekonomio kaj aliaj kampoj, postuli, ke nepre necesu ĉiuflanke efektivigi la principon pri egaleco,

garantii, ke la knabinoj kaj virinoj ĝuu la rajton kaj ŝancon je edukado, en kiu ili ĉiam kreskos laŭ sia klereco. Nun Ĉinio jam atingis la seksegalecon en edukado laŭ la Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kaj grandaj amasoj da ĉinaj virinoj multe levis sin en la kapablo regi pri si mem kaj engaĝiĝi en evoluigado de la socio.

Samtempe, Ĉinio aktive grandigas aleksterlandajn kunlaboron kaj helpadon en la eduka kampo. En la Universala Virina Pintkonferenco de 2015 la ĉina prezidanto Xi Jinping vortigis, ke Ĉinio donos 10 milionojn da usonaj dolaroj por subteni la plenumon de la koncernaj celoj de La Pekina Deklaracio, Programo de Agado kaj Tagordo de Daŭripova Evoluigo 2030. Ĉinio, cetere, pere de Unesko instalis fonduson, premion kaj aliajn formojn por subteni evoluantajn landojn elradikigi la nelegipovecon, trejni instruistojn kaj antaŭenigi la edukadon de knabinoj kaj virinoj.

Mi plenumos mian devon, kiun devas fari speciala sendito, subtenante la edukadon de knabinoj kaj virinoj, kiun kondukas Unesko mondskale. Mi plu agos kiel onidiro diras: faru, kion vi povas.

La artikolon el la ĉina lingvo tradukis Xiong Linping, alinome Minosun el Ĉina Radio Internacia, poluris Johan Derks, Nederlando.

11

Kiel faktoro de ekonomia kaj socia progreso, edukado por ĉiuj estas, ĝuste kiel seksa egaleco, fundamenta rajto. Tamen konstatinte, ke eble progreso estas atingita dum la lastaj dudek jaroj, oni rimarku ke knabinoj ankoraŭ tro ofte renkontas malavantaĝojn pli ol knaboj. Malriĉeco, geografia izoleco, handikapoj, fruaj edziniĝoj aŭ regantaj antaŭjuĝoj en certaj regionoj de la mondo ankoraŭ estas kelkaj el la obstakloj kiuj malebligas al knabinoj ricevi edukadon.

Kreita en 2015 fare de Uneska Plenuma Estraro kaj financata de Popola Respubliko de Ĉinujo, la Unesko-premio por Edukado de Knabinoj kaj Virinoj rekonas la novigojn kaj esceptajn kontribuojn de individuoj, institucioj kaj organizoj en ĉi tiu kampo. La Premio estas donata ĉiujare al du laŭreatoj, elektitaj de ĵurio de internaciaj fakuloj, kiuj ambaŭ ricevas 50 000 dolarojn por helpi ilin en ilia laboro antaŭenigi la edukadon al knabinoj kaj virinoj.

La Premio estis aljuĝita por la unua

fojo en junio 2016, en ceremonio kiu okazis en Beijing, al la Direkcio pri Evoluo de Fruaĝa Infanedukado de la Ministerio de Edukado kaj Kulturo de la Respubliko de Indonezio kaj al la Priasignita (Trust) Reto de Virinaj Studentoj en Zimbabvo por iliaj novigaj projektoj.

Tiu premio celas kontribui al la atingado de la strebobjektoj pri edukado kaj seksegaleco de la Agendo 2030 por Daŭripova Evoluo. Ĝi krome utilas por montri la gravecon kiun Ĉinujo atribuas al la plej vundeblaj grupoj kaj al egalaj ŝancoj por knabinoj kaj virinoj tra leĝoj, politoj1kaj internacia kunlaborado, antaŭ ĉio por certigi ilian sendependecon kaj plibonigi ilian kvaliton de vivo. 1PolitojNovvorto kun signifo: Ĉiu aspekto de la konduto de institucio en eksteraj rilatoj, ĝenerale bazita sur interna regularo aŭ formulita politika celo.

La artikolon el la angla lingvo tradukis Johan Derks, Nederlando.

Premio por edukado de knabinoj

mario-pqr ipiranga-01UNESKO-KURIERO – 01/2017

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.