LA ESENCO DE NATURKURACADO

somero de 2011

Prelego de ing. Kees Ruig (NL) dum la INA-konferenco en Herzberg, somero 2011.

 

Tony Cicoria telefonis en telefonbudo en usona ferivilaĝo, kiam ĝi estis trafita de fulmolanco. Li restis kvazaŭ morta. La koro haltis, li spertis elkorpiĝon. Sed oni sukcesis reanimigi lin. Li suferis fortan kapdoloron kaj memorperdiĝon, sed feliĉe tiuj fenomenoj baldaŭ malaperis. Tamen unu fenomeno ne malaperis: antaŭe li tute ne estis muzikema, eĉ ne ŝatis muzikon. Nun li subite ekŝatis muzikon, estiĝis muzikema, eklernis pianoludi, eĉ ekimprovizis muzikon (el: Musicofilia, de Oliver Sacks, neŭrologo/muzikisto).

Eble vi konas la nomon de Rosemary Browne (GB) el la 60-aj jaroj: ŝi entrance notis komponaĵojn de famaj mortintaj komponistoj. Ŝi mem ne povis bone ludi la pianon. Same Sudamerikano povis entrance pentri kiel Rembrandt, Van Gogh k.a. Same iuj kuracistoj povis sukcese operacii entrance laŭ ne konata nun metodo.

De kie venas tiuj kapabloj?

Masaro Emoto (J) verkis libron Mizu wa kotae wo shiteiru (la kaŝitaj mesaĝoj de akvo – 2001) pri la influo de muziko, pensoj, emocioj kaj medio sur la formigon de akvokristaloj, do sur la kvalito kaj ecoj de akvo. Fotoj de tiuj kristaloj klare pruvas tiujn efikojn. Kaj certe vi aŭdis pri “ŝargita” akvo.

Estas nerefuteble, ke akvo akceptas informojn de ekstere kaj transdonas ilin, do akvo havas memoron.

80% de la mondo konsistas el akvo, 70% de la homo konsistas el akvo, do la informkapablo de akvo estas tre valora por la homo. Akvo estas gravega perilo por transdonado kaj retenado de informoj! Ekz. La efiko de la homeopatio baziĝas sur tiu principo (similia similibus curentur, Hahneman, 1796). Pro la ebleco de fotografado de akvokristaloj ni sufiĉe facile povas pruvi tiun karakterecon, sed ankaŭ alia materio havas tiun econ, ekz. mineraloj kaj aero. Mineralterapio estas konata kaj same la joga spirtekniko (prano). Informtransdonado eĉ okazas sen perilo; pensu pri sendrata komunikado.

Homaj ĉeloj same kaptas, retenas kaj transdonas informojn. La pruvo? La ĉeloj en nia korpo havas relative mallongan vivon. Daŭre ili estas anstataŭigataj de novaj ĉeloj. Multaj ĉeloj mortas post 2 semajnoj kaj estas anstataŭigitaj. Ĉiun sekundon 500.000 ĉeloj estas detruataj kaj refarataj! Post unu jaro ni konsistas 97% el novaj ĉeloj.Tamen maljunulo bone povas memori okazintaĵoj el sia junaĝo. Kaj la koro ne forgesas batadi. Kiomfoje la ĉirilataj ĉeloj renoviĝis?

Do ĉeloj estas influeblaj per informoj. Se ili ricevadas malbonajn informojn, tio povas domaĝi la sanon. Ekz., per tumorigo. Sed per naturkuraco ni same povas provizi la ĉelojn per bonaj, utilaj informoj. Resonterapio, rejkio, magnetismo kaj ĉakrotraktado estas kelkaj ekzemploj. Telepatio kaj hipnoterapio estas ekzemploj de senpera informado.

Bela ekzemplo el la fino de la antaŭa jarcento estas jena: En japana zoo bonoboj vidis ke homo lavis manĝaĵojn. Ili imitis tion kaj malkovris ke lavitaj terpomoj estis pli bongustaj ol tiuj nelavitaj kun sablo. De tiu tempo ili lavis la terpomojn antaŭ ol manĝi ilin. Sed post 3 monatoj subite sovaĝaj bonoboj en Afriko nenial eklavis siajn terpomojn!

Tamen la informtransporto kaj memorado sur ĉelnivelo ne klarigas ĉion. Arie Bos (NL), kuracisto kaj docento de la Universitato de Amsterdamo, konstatas en sia libro Kiel la Materio ricevis la Spiriton (2008), ke la nombro da cerboĉeloj ne sufiĉas por memori tiom kiom ni memoras. Feliĉe ni ne dependas nur de la encerbaj memorĉeloj. Kiel mi jam antaŭe menciis, ĉiuj ĉeloj en nia korpo posedas memorkapablon. Muzikistoj ekzemple ofte parolas pri la fingromemoro. Sed tio ne sufiĉas. La konata kvantumfizikisto Schroedinger (D) diras en sia libro Kio estas la Vivo (1944) i.a. “La truko per kiu ordigita (vivanta) organismo sin vivtenas, estas perabsorbo de ordigo el sia ĉirkaŭaĵo. Bos klarigas ke Schroedinger ĉi tie ne celas absorbon de molekuloj kaj kalorioj, sed pri kvalitativa kompreno, nome ordiga informado. Ĝi estas nenio alia ol revortigo de la principo de la kvantumteorio. Kian principon li celus? Ĉu kvantumoj? Laŭ Bos ne. Ne temas pri kvanteca energio, sed pri kvalito. Schroedinger diras en sia libro: “Vivantaj molekuloj kondutas sin ordige simile kiel partikloj en forte magnetisma kampo”. Li ja ankoraŭ aldonas, ke laŭ li la genoj en la ĥromosomoj kvazaŭ kristaliĝas. Li diris tion antaŭ la malkovro de la duobla heliksstrukturo de la DNA. Okulfrapa estas la simileco inter lia supozo kaj la konstatoj de Emoto! Laŭ Schroedinger la ordigo estas la cianokopio (“blueprint”) kiu daŭre denove estas plenigita kaj refarita. La tiam ekzistanta scivakuo estas nun plenigita de la hungara sciencisto, filozofo kaj muzikisto Ervin Lazlo en lia libro Kosma Kompreno (Cosmic Vision, 2004). En ĝi li demonstras la ekziston de spirita kampo, la t.n. 0-energia kampo, PSI-kampo aŭ Akaŝa Arĥivo. En ĝi ĉio estas konservita. Ni povas preni informojn el tiu arĥivo kaj ni povas aldoni informojn en ĝin. Fakte ni ne ‘povas’ sed simple ‘faras’ vole-nevole. La Akaŝa Arĥivo estas la ekvivalento de la kosma konscio, la kosma animo aŭ kolektiva konscio.

Same kiel la memoro ankaŭ nia persona konscio ne situas nur en la cerbo, sed ĝi traprenetras nian tutan korpon, ĉiujn niajn ĉelojn. Komparu ĝin kun radiado: energifrekvenco kiu resonadas en nia korpo kvazaŭ nia kantado en banĉambro. Aŭ kiel la nederlanda reformita pastoro kaj aŭtoro Kuitert titoligis unu el siaj verkoj pri tiu temo: La homo dum iu tempo loko por dio. Tiel la homo, aŭ prefere tiel ĉio, estas en kontakto kun la Akaŝa arĥivo. Ni povas uzi, fakte uzadas, tiun 0-energion dum nia tuta vivo. Ĉiuj niaj ĉeloj estas saturitaj de konscio kaj reagas al tio. Tiu konscio estas nur parto de la kosma konscio, kvazaŭ “pakaĵeto” de la universa konscio (= infofluo, prano, nirvano, chi, dio, prafonto, …). Etimologie konscio signifas plenscia estado(Germane: Bewusst-sein, Nederlande: bewust-zijn).

Nia fiziko reagas je certaj frekvencoj, ne ĉiuj.Vi komparu tiun resonadon al la funkcio de radio-aparato. Per ĝi ni povas ricevi diversajn staciojn sed ne ĉiujn; tio dependas de la tipo de radio. Tamen ĉiuj stacio-frekvencoj svarmas tra la etero. Tiu nia persona pakaĵeto estas nia animo (= dumtempa loko por dio). Per nia vivpenado ni povas ŝanĝi la amplekson kaj konsiston de tiu pakaĵeto, do la animo travivas kreskadon dum nia vivo. Ni povas konsideri tiun “personan” animon nia vera Mi. La hinda jogomajstro Ramana Maharishi iam esprimis sin tiel: La vera Mi estas tio kio troviĝas malantaŭ la penso “mi”.Tiel ni kontribuas al la kosma konscio (la Akaŝa arĥivo) kaj tiu kontribuo estas la celo de nia vivo! Kiam ni mortas, nia fiziko ne plu povas ricevi kaj manipuli tiun energion, tio signifas ke la animo “forlasas” la korpon kiu do kadavriĝas.

Mi povas bildigi la fenomenen per simpla komparo. Imagu akvarion plena de akvo. En la akvario troviĝas pluraj vazoj de diversaj formoj kaj grandecoj. Ĉar ili estas en la akvo, la vazoj estas plenaj de akvo. La akvo en la vazo havas la formon de la vazo. Tion oni facile povas konstati kiam oni levas la plenan vazon el la akvario. Do la formo kaj kvanto de tiu akvo diferencas po vazo. Tamen ĉie estas la sama akvo. Se vazo rompiĝas, la akvo en ĝi ne plu havas la formon de tiu eksvazo sed tamen libere restas en la akvario. La vazo estas nia fiziko kaj la akvo en ĝi nia animo. La rompiĝinta vazo estas nia mortinta korpo. Se ni nun metas en la akvarion vazon de precize la sama formo kaj grandeco de la rompiĝinta vazo, tiam la akvo en tiu vazo havos la saman formon kaj kvanton kiel la akvo antaŭe en la rompiĝinta vazo. Alivorte: ĝi havas egalan animon. Tion oni nomas kutimereenkarniĝo.

La interagado inter (la ĉelaro de) nia korpo kaj la animo estas niaj menso kaj spirito. Inter menso kaj spirito estas nur niveldiferenco. Kompreneble en tiu interagado nia cerbo ludas gravan rolon.

Ĉar ni ĉiuj (kaj ankaŭ la aliaj kreitaĵoj) estas en la sama “akvo”, ne estas malfacile kompreni ke ni povas influi unu la alian. Kaj ankaŭ kompreneblas nun, ke fizika ŝanĝiĝo (pro akcidento aŭ malsano) povas rezulti en psiĥan kaj mensan ŝanĝiĝon, do en animŝanĝiĝon. Tio okazis al Tony Cicoria el la komenco de mia prelego. Kaj ĉar la kosma energio (la animaro) libere trafluas nin, ni per disa atento, meditado aŭ aliaj teĥnikoj povas kapti specialajn ecojn, aŭ alidirite ni povas pruntepreni el la Akaŝa arĥivo. Altrudas sin la ideo de personaj (sklavaj) komputiloj, ligitaj al unu universala mastro-komputilo. Kaj nun vi komprenos kial la Hindoj (jam antaŭ pli ol 5000 jaroj) nomis tiun energikampon arĥivo. Tion Rosemary el la komenco de mia prelego spertis kaj multegaj aliaj homoj. Ni do iel havas akceson al tiu eterna infofluo. Teĥnikoj kiel meditado, jogo, tajĉio, mantrokantado, trancdancado, aŭtogena trejnado ktp., povas helpi nin malfermiĝi al tiu universa energio/arĥivo/konscio/plenscia estado.

Manko de infofluado povas okazi pro blokadoj. Komparu tion al la barita akvofluado tra kalkhava duŝo. Grava barilo estas nia cerbo, nia racio! La daŭra pensfluado vere povas fariĝi obstaklo. La homaro nuntempe tro raciiĝis. Krishnamurti daŭre avertis nin pri tio. Li nomis tion la kondiĉiĝo de nia menso (menstrudado). Li do konsilis senkondiĉiĝi. “Malpleniĝu la menson”. Tiam povas okazi kion engermane oni nomas la “Aha-erlebnis” (Ah-sperto). Tre simple: en malplena kapo estas loko por io nova. Intuicio, inspiraĵo kaj klarvido estas bonaj ekzemploj. Inventoj ofte estas produkto de kunlaboro inter animo (per la menso) kaj cerbo.

Revenante al la blokado de energio: tio povas rezulti en malsaniĝon. La esenco de naturkuracado estas la forigo de tiuj blokadoj, aŭ preferdirite la instigo de la korpo mem forigi la blokaĵojn kaj mem sin kuraci.

Akupunkturo, ŝiatso, ĉakraterapio, rejkio, homeopatio, herboterapio, hipnoterapio, ŝamanismo, resonterapio ktp., ktp., estas kelkaj ekzemploj. Ili helpas forigi la kalkon el la duŝo.

Ne estas malfacile konkludi, ke tro da materialismo, individuismo, egoismo kaj egocentrismo fermas la pordon al libera infofluo kaj senkondiĉiĝo. Ili estas la ekstremaj konsekvencoj de nia dualisma vivo, la vivo en tridimensia mondo kie regas konkurencado, vetludado kaj konflikto, la mondo de la kontraŭoj. La antikvaj Ĉinoj jam sciis, ke tiel ne estu. Anstataŭ la dualismon ili apogas la filozofion de la kompletigaj maloj, la jango kaj la jino kiuj kune kompletigas la tajĝion (= la granda spirado = prano ktp.). Tiel ili jam antaŭ jarmiloj ligis nian relativan (3-dimensian) mondon al la absoluta (1-dimensia) universo. Kaj tiel ili, same kiel la pra-hindoj sukcesis ligi sian personan konscion al la kosma konscio. Ĉu vi scias, ke en antikva Ĉinio la kuracisto estis pagita nur kiam la paciento (pli bone: kliento) estas sana? Tuj kiam li malsaniĝis, la pagado haltis! Malriĉaj Hindoj ofte ŝajnas apatiaj: “la dioj tiel decidis”. Tio estas firestaĵo de la antikva vivkoncepto ke estado estas pli grava ol havado. Oni loĝis en la nuno. Estinteco kaj estonteco estas fenomenoj de la relativa mondo kie tempo rolas. Estanteco apartenas al la absoluta mondo kie ne ekzistis tempo. Eckhart Tolle diras en sia libro “La potenco de la NUN”: Kompleta Atento = Kompleta Akcepto = Sindonado. Tio estas proceso de malligiĝo, de estado. Jen kion Krishnamurti nomas senkondiĉiĝo, kaj Lau-Dze Wej-wu-wej (fari sen fari).

Sufiĉas la teoriumado. Ni restu praktikaj. Tio ja estas la avantaĝo de nia tempo.

Guruoj kiel Krishnamurti, Tolle k.a. emas troigi, unuflankenigi aferojn. Ni bezonas ambaŭ preocesojn: materiakaj spirita disvolviĝo. Evoluo al balanca homo sapiens (konscia homo).

LA vivo apartenas la la Absoluta Universo = eterna = plenkonscia estado.

Kaj NIA vivo? Ĝi estas vere dumtempa loko por dio.

Ju pli bone ni konscias pri tio, des malpli ni bezonas kuracon. Kaj kiam ni tamen bezonas kuracon (nenio ja estas perfekta), tiam invitu konscian kuraciston. Ĉar lia kuraco aplikas la vivesencon.

Ne forgesante nian devenon kaj nian destinon, ni ankaŭ povos juste trakti temojn kiel aborton, eŭtanazion, suicidon kaj aliajn etikajn aferojn.

Samtempe ni konsciu ke la universo ne estas perfekta, simple ĉar perfekteco ne ekzistas: nenie, neniam kaj neniel. La vorto perfekta fakte signifas nur finfarita. Tamen ni fieru pri la universo kaj ni mem. Ĉar fine la Akaŝa Arĥivo sen nia 3-dimensia universo estas sensenca. Tiu eterna konscia estado, tiu pra-energio ja ne povas sin manifestacii sen NI!

Resume:

Mi montris la senfenomenan, senmaterian, absolutan (1-dimensian) universon vid’alvide nian fenomenan, krudmaterian, relativan, 3-dimensian mondon kaj interagadendon de ambaŭ.

Kondiĉiĝo raciigas. Tiam evoluo estas nur eksterpolado de la pasinteco.

Senkondiĉiĝo signifas disa atento sen antaŭjuĝoj kaj kun pli da klarvido. Tiam la Akaŝa arĥivo rolas en la evoluo.

Mi konsilas ke ni strebu al sinergio de ambaŭ. Uzu la teĥnikojn kaj metodojn por tio. Sed restu via propra guruo kaj ne blinde sekvadu aliulon. Aŭ kiel la hinda guruo Sudhai Baba diris: Via animo estas via guruo.

Intence mi ne parolis pri la ebleco de fajnmateria mondo, iu sfero inter nia ĉiutaga vivo kaj la plenscia estado, ĉar tiam la prelego trolongiĝus. Nur averto: estu singarda pri fabeloj el tiu intera mondo.

La menso kaj racio bezonas vortojn por esprimi sin. Mi pledis ne tro raciiĝi. Sed dum pli ol horo mi ŝutis nur vortojn sur vin. Mi pardonpetas. Mi parolis pri atento. Mi dankas pro via atento.

DESASTRES NATURAIS NÃO SÃO TÃO NATURAIS…

Mudanças climáticas: os desastres naturais não são tão naturais

Posted by on 07/06/2016

raios-caindoOs desastres naturais não são tão naturais. A comunidade científica atribui 14 catástrofes de 2014 à mudança climática.

“Desde que a primeira conferência internacional sobre mudança climática foi realizada em 1995, 606.000 pessoas perderam a vida e 4.1 bilhões de pessoas se feriram, perderam seus lares ou precisaram de ajuda de emergência devido a algum desastre meteorológico”, segundo o último relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR).

Edição e imagens:  Thoth3126@protonmail.ch

Mudanças climáticas: os desastres naturais não são tão naturais.  A comunidade científica atribui 14 catástrofes de 2014 às mudanças climáticas.

Manuel Ansede – 01 Dezembro 2015 – 11:44 BRST- Fonte: http://brasil.elpais.com

Na terça-feira, 24 de dezembro de 2013, às duas da madrugada, um policial vestido à paisana se deparou com alguns vizinhos que interrompiam uma rua em Flores, o bairro de Buenos Aires em que nasceu o papa Francisco. O agente policial, fora de serviço e enlouquecido, sacou sua pistola de 9 milímetros e disparou, matando um dos integrantes do piquete, Ángel Duarte, de 40 anos.

mudanças-climaticas-cartoon

A história desta morte tem a ver com o abuso de autoridade, mas também com o aquecimento global. Uma onda de calor açoitou o norte e o centro da Argentina entre o fim de 2013 e o início de 2014. Foi o dezembro mais quente na história desde que há registros, com as temperaturas mais de 2,5 graus acima da média de referência 1961-1990. O Serviço Meteorológico Nacional decretou alerta vermelho em Buenos Aires devido àquela onda de calor.

As altas temperaturas provocaram várias mortes. O aumento do consumo de energia elétrica para ligar o ar condicionado causou cortes de luz. E os contínuos apagões provocaram protestos comunitários, com barricadas de pneus ardendo nas ruas. Tudo isso graças ao aumento do CO2 na atmosfera do planeta, segundo os cientistas. O aquecimento global já não é um enigma, mas um fenômeno real de consequências explosivas.

“Desde que a primeira conferência internacional sobre mudança climática foi realizada em 1995, 606.000 pessoas perderam a vida e 4.1 bilhões de pessoas se feriram, perderam seus lares ou precisaram de ajuda de emergência devido a algum desastre meteorológico”, segundo o último relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR). O estudo, com números impactantes, foi apresentado uma semana antes do início do encontro do clima de Paris, do qual se espera um novo acordo internacional para reduzir as emissões de CO2.

mudanças-climáticas-sapo

“Em longo prazo, um acordo em Paris para reduzir emissões de gases de efeito estufa representará uma contribuição considerável para a redução de perdas e danos ocasionados pelos desastres, os quais em parte são reforçados pelo aquecimento do planeta e pela elevação do nível do mar”, afirmou a sueca Margareta Wahlström, diretora da UNISDR.

O relatório do órgão das Nações Unidas afirma que entre 2005 e 2014 registrou-se uma média de 335 desastres meteorológicos no mundo, quase o dobro dos registrados entre 1985 e 1995. Isso significa que a mudança climática duplicou em 20 anos as inundações, tempestades, ondas de calor e secas? Muito poucos na comunidade científica se atreveriam a responder que sim.

A bíblia neste campo é o Boletim da Sociedade Meteorológica dos EUA, que todo ano radiografa catástrofes naturais para verificar se não eram tão naturais quanto pareciam. O relatório deste ano, Explicando eventos extremos de 2014 de uma perspectiva climática, encontrou 14 desastres vinculados provavelmente ao aquecimento global, de um total de 28 analisados por cientistas de todo o mundo.

mudanças-climaticas-tornado

A onda de calor na Argentina “foi cinco vezes mais provável” pela mudança climática provocada pelo ser humano, segundo o relatório. O documento também alerta que o risco de temperaturas anuais recorde na Europa – como aconteceu em 2014 – “aumentou em grande medida devido à mudança climática”. Na Espanha, 2014 foi extremamente quente, com uma temperatura média de 15,96 graus, 1,33 grau acima dos índices normais, segundo a Agência Estatal de Meteorologia. Foi o segundo ano mais quente desde que há registros.

“A maior parte dos estudos que analisam ondas de calor conclui que nós, humanos, estamos tornando estes eventos mais prováveis e intensos”, explica Stephanie Herring, principal autora do relatório e pesquisadora da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA. “No entanto, em outros tipos de eventos, como as tempestades de inverno, não encontramos a marca humana com tanta frequência”, reconhece Herring.

Sua equipe acredita que os incomuns três furacões que atingiram o Havaí em 2014 foram “substancialmente mais prováveis devido à mudança climática”. Entre eles destacou o ciclone tropical Iselle, que varreu o arquipélago em agosto e destruiu 60% dos cultivos de papaia, arruinando os agricultores mais pobres, sem seguro contra desastres naturais.

Jacarta, a capital da Indonésia, com 10 milhões de habitantes, também sofreu os efeitos da mudança climática, segundo os cientistas. A cidade recebeu chuvas insólitas entre 10 e 20 de janeiro de 2014. Milhares de edifícios e boa parte da infraestrutura ficaram inundados, paralisando a cidade. Um total de 26 pessoas morreram e as perdas econômicas chegaram a 384 milhões de dólares, segundo as autoridades. “As inundações devastadoras em Jacarta são mais prováveis devido à mudança climática”, sentencia o relatório, que se apoia em registros históricos e modelos matemáticos super complexos.

Os cientistas também acreditam que o aquecimento global estava por trás do dilúvio que caiu no outono de 2014 nas montanhas francesas Cevenas, da seca na África oriental e das asfixiantes ondas de calor vividas na Austrália e Ásia. As regiões pobres registraram a maior parte das vítimas. “Os países em desenvolvimento são frequentemente mais vulneráveis aos eventos meteorológicos extremos, porque estão menos adaptados”, lamenta Peter Stott, coautor do relatório e climatologista do Met Office, o serviço meteorológico do Reino Unido.

clima-extremo-londres

Nem tudo é aquecimento global

O relatório Explicando eventos extremos é publicado desde 2011. Esta quarta edição inclui 32 pesquisas independentes de 28 desastres naturais, 14 deles vinculados à mudança climática pelos especialistas. Mas isso não quer dizer que 50% das catástrofes meteorológicas esteja relacionado ao aquecimento global. “Nosso trabalho não é uma amostra aleatória de eventos de todo o mundo. Há um viés de seleção, porque os autores escolhem os eventos que vão analisar e com frequência coincidem com o lugar em que se encontram”, reconhece Stephanie Herring, principal autora do relatório.

Sete das pesquisas, por exemplo, estudaram secas registradas no planeta, mas a maioria não encontrou ligação com a mudança climática. No Brasil, por exemplo, o consumo desenfreado, e não o aquecimento global, foi o culpado de que São Paulo tivesse de racionar água de maneira drástica e vivesse a pior crise hídrica do século. Cada paulistano gasta 175 litros de água por dia, frente aos 110 litros recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O sistema de abastecimento de São Paulo, além disso, perde 29% da água potável.


{N.T.- “Haverá muitas mudanças dramáticas no clima do planeta, muitas mudanças nas condições meteorológicas  na medida em que o TEMPO DA GRANDE COLHEITA se aproxima RAPIDAMENTE ao longo dos próximos anos. Vocês vão ver a velocidade do vento em tempestades ultrapassando 300 milhas (480 quilômetros) por hora, às vezes. Deverão acontecer  fortes TSUNAMIS e devastação generalizada NAS REGIÕES COSTEIRAS, e uma emissão de energia solar que fará importante fusão e derretimento das calotas de gelo nos polos, e subseqüente aumento drástico no nível do mar, deixando muitas áreasmetropolitanas submersas em todo o planeta“. Excerto do post: http://thoth3126.com.br/illuminati-revelacoes-de-um-membro-no-topo-da-elite-explosivo/ }


Mais informações em:

 1. http://thoth3126.com.br/uma-visao-pessoal/
 2. http://thoth3126.com.br/chile-novo-e-forte-tremor-de-78o-richter-quinta-feira/
 3. http://thoth3126.com.br/carta-de-um-politico-da-noruega-sobre-2012/
 4. http://thoth3126.com.br/brasil-o-territorio-sagrado-para-a-deusa-e-seus-filhos/
 5. http://thoth3126.com.br/vulcao-cumbre-vieja-mega-tsunami-pode-atingir-o-brasil/
 6. http://thoth3126.com.br/o-futuro-dos-eua-por-ned-dougherty/
 7. http://thoth3126.com.br/profecias-de-joao-um-cavaleiro-templario/
 8. http://thoth3126.com.br/costa-oeste-dos-eua-e-futuro-grande-terremoto/
 9. http://thoth3126.com.br/mudancas-climaticas-o-impacto-sera-grave-abrangente-e-irreversivel/
 10. http://thoth3126.com.br/brasil-deve-se-preparar-para-um-verao-com-calor-extremo/
 11. http://thoth3126.com.br/mudancas-climaticas-o-maior-el-nino-da-historia/
 12. http://thoth3126.com.br/os-fenomenos-climaticos-extremos-estao-aumentando/
 13. http://thoth3126.com.br/algo-muito-grande-e-definitivo-esta-para-acontecer/

Permitida a reprodução, desde que mantido no formato original e mencione as fontes !

thoth(172x226)

                                                                 www.thoth3126.com.br

HOMEM QUE SE METAMORFOSEIA EM BORBOLETA

Crop Circle Homem Vitruviano Borboleta …

Posted by on 04/06/2016

ButterflyMan-cropcircle

O HOMEM VITRUVIANO de Leonardo DA Vinci, com asas de Borboleta, encontrado em Crop Circle feito próximo à cidade de GOES, no sul da Holanda.

Foi a maior figura, desenho em Crop Circle (Círculos nas Plantações) jamais feita antes em qualquer país, em qualquer tempo, com tamanho de 530 metros por 450 metros, totalizando uma área de 238.500 metros quadrados!

Tradução, edição e imagens: Thoth3126@protonmail.ch

A figura humana traz ainda em destaque um círculo no local do Chakra Cardíaco, com um ponto central bem no peito da figura do homem, como uma referência ao nosso coração, a sede da alma dentro do corpo humano.

borboleta-azul

No Dia 7 de AGOSTO (Mês 8) de 2009 (ano final 9). E temos uma sequência: dia 7, mês 8, ano 9 … Uma sequência Evolutiva em finalização simbolizada pelo homem borboleta, a Lagarta (homem/mulher meramente material e egoísta, centrados apenas na existência física) se transformando em homem/mulher  BORBOLETA, um ser humano evoluído espiritualmente – agora com “asas”- , após o processo de autometamorfose.

Um gigantesco Crop Circle de um Homem Borboleta com 530 metros x 450 metros (o maior já registrado em todos os tempos) apareceu no sul da Holanda (Países Baixos), perto de uma cidade chamada Goes {aqui mais uma correlação com evolução: GO é o verbo IR em inglês, Goes se aplica à terceira pessoa e significa VÁ, SIGA, ANDE, CAMINHE (evolua, finalize sua história neste planeta, abra as suas asas SEM MEDO da sua própria realização e voe…de volta para casa}.

Este é o maior Crop Circle (Círculo em Plantações) já relatado e que GRITA  a sua mensagem em alto e bom som, sendo muito clara, “os seres humanos estão evoluindo” … Um fato muito bem ilustrado pela metamorfose de uma lagarta em borboleta! A evolução espiritual envolve o ego e a sua transcendência e também é muito interessante o nome do local onde esse Crop Circle foi deixado, porque ele além de poder ser correlacionado com o verbo IR (GO), também é um anagrama para a palavra EGOS (goes)… 

Tudo isso parece ser uma mensagem clara e direta … O desapego e transcendência sobre os nossos egos é um dos passos fundamentais para o despertar e da auto-realização /auto-iluminação / evolução… Para a metamorfose do homem de barro/lagarta/egoísta em homem/borboleta com asas espiritualizado e altruísta.

Quem se deu ao trabalho de confeccionar tal mensagem, em local com tal nome, se utilizando de toda essa simbologia espiritual, em conexão com a evolução humana, é porque deve ter um enorme carinho pela nossa espécie…

ButterflyMan-cropcircle.01

A figura humana usada no desenho do Crop Circle do Homem Borboleta é a mesma criada por Leonardo Da Vinci e muito conhecida como o  “Homem Vitruviano” de Da Vinci, figura popularizada depois do livro e filme O Código Da Vinci, de Dan Brown.

Também aqui existe uma “sincronicidade” pois na capa do livro Spontaneous Evolution”, um livro do Dr. Bruce Lipton e Bhaerman Steve (Swami Beyondananda ) sobre a evolução humana, traz em sua capa a figura do Homem Vitruviano de Da Vinci e uma borboleta estampados sobrepostos!

A primeira reação da maioria das pessoas ao ver este magnífico Crop Circle do Homem Borboleta geralmente é com uma exclamação de espanto, um ‘UAU bem grande’ juntamente com alguns calafrios na espinha e uma onda crescente de entusiasmo, ao ver esta brilhante e inteligente mensagem deixada nesse círculo em plantação,  um sinal transdimensional da “colheita da safra da evolução humana” que esta acontecendo!

Esta evolução se acelerou em um nível quântico enviando ondas de energia transformadora … evoluindo muitas vidas … despertando muitos milhões em todo o mundo, agora mesmo! Um ser humano multisensorial está evoluindo dentro de cada um de nós aqui e agora …

A borboleta é um símbolo de evolução, crescimento, mudança/metamorfose e transformação. Psyche (ψυχήa a deusa grega a quem estamos gratos pela raiz da nossa palavra psicologia=estudo da alma) foi o nome dado pelos gregos para aalma. É também a palavra grega que significa a borboleta.

Na antiga arte grega, bem no seu início, esta deusa simbolizando a alma humana, foi representada como uma borboleta. Com o tempo a borboleta (psique) veio a simbolizar a alma e a nossa palavra psicossomática significa o efeito da alma no corpo (ψυχήa=psique-alma, soma=σώμα é a palavra grega para o corpo).

Os nativos americanos veem a borboleta como um símbolo de alegria. Alimentando-se das flores que ajudam a polinizar, elas disseminam e contribuem ainda mais com a beleza, que é um atributo feminino, da deusa. Os olhos das Borboletas consistem em milhares de lentes individuais. Isto lhes dá o dom de serem capazes de ver uma imagem clara.

Eles podem perceber comprimentos de onda de luz ultravioleta, sugerindo habilidades clarividentes para aqueles com a Borboleta como animal símbolo de poder. As antenas da borboleta tem botões pequenos em cada extremidade, que se diz que é para facilitar a sua orientação. Se uma antena está faltando a borboleta vai voar em círculos incapaz de encontrar o seu caminho. Se a borboleta é um símbolo aliado seu, é porque você precisa dela para permanecer conscientemente conectado ao espírito em todos os momentos para que você possa cumprir com os seus objetivos espirituais.

A Borboleta é o símbolo da mudança, da alma, da criatividade humana inspirada pela divindade, a liberdade, da alegria, beleza e da cor. Seu poder é o de transformação da forma, da transmutação, da mudança evolutiva da alma. Elas representam o elemento ar, o elemento ligado ao espírito (πνεύμα=pneuma em grego) mudando rapidamente e sempre em movimentos graciosos revoluteando no ar. As borboletas são mensageiras do momento e vêm em uma ampla gama de cores.

Estudar essas cores pode ajudar você a descobrir mensagem para você nas borboletas. Elas nos lembram de que não devemos levar as coisas deste mundo material muito a sério e de nos erguermos e nos movermos, para a frente, em evolução. Elas nos ensinam que o crescimento e a transformação não tem de ser uma experiência traumática. Ela pode ser alegre.

As Borboletas possuem a capacidade de crescer e mudar, da metamorfose, deixando a segurança de seu casulo para descobrir um mundo novo em uma nova forma, sem medo, confiando em suas asas não testadas ainda para voar, sem dúvidas, em suas mentes. Elas trabalham e passam por muitas etapas importantes para se transformarem de uma rastejante, negra, peluda e feia (às vezes até venenosa) lagarta em uma bela e inofensiva borboleta colorida , que irá voar livre pelos ares, ao sabor do ar (pneuma/espírito), após o seu processo de metamorfose.

Todo esse processo serve perfeitamente para simbolizar as dificuldades que toda a alma humana corporificada em um corpo físico tridimensional no planeta Terra tem que enfrentar, após sucessivas encarnações até à sua metamorfose do homem de barro/lagarta rastejante em uma colorida, leve, bela e livre borboleta para voar pelos céus ensolarados e colher o néctar de sua realização espiritual na Flor de Lótus do espírito e finalmente abandonar a necessidade de voltar para um mundo tridimensional como o da Terra. Publicado em Julho 2014.

Então ABRA AS SUAS ASAS E VOE… LIVRE… E VOLTE PARA CASA….

Permitida a reprodução desde que mantida a formatação original e mencione as fontes.

thoth-escriba

FONTE:    www.thoth3126.com.br

SANO KAJ MALSANO-FASTADO

La sano ne estas nur foresto de malsano kaj elcherpigho, sed ankau kompleta fizika, psika kaj socia bonstato. Tiel la sanon difinas Monda Sanorganizo.

La normalan homan vivciklon endangherigas duspecaj dangheroj: eksteraj kaj internaj. Eksteraj estas ankau duspecaj:

a) diversaj homaj malamikoj kaj akcidentoj,

b) mikrobiologiaj malsanoj (kauzitaj de mikroboj)

Internaj dangheroj estas kauzitaj en ni mem au de ni mem. Temas pri grupo de malsanoj kiujn ne kauzas etaj vivestajoj nin atakantaj (virusoj, bakterioj, fungetoj ktp.), sed nia organismo mem.

La malsanojn same kiel la normalan, sanan funkciadon de la korpo studas la medicino. Kaj pri la malsanoj eksteraj, do, kauzitaj de mikroorganismoj, la medicino scias multon, preskau chion gravan – ech pri aidoso oni scias kiel ghi ekestas, kiu viruso ghin kauzas. Oni nur ne ankorau trovis tiaspecan venenon au kontrauaganton al la virusoj. Viruskauzitaj malsanoj tial ne estas kuraceblaj per la nunaj medicinaj scioj. Sed, feliche, la plejmulto de virusoj estas detruataj sukcese far de niaj leukocitoj, la homa organismo mem sukcesas defendi sin kontrau ili. Krom se la homo estas jam tre maljuna. Aidoso estas la sola malsano kies viruson la homa korpo mem ne kapablas detrui. Kaj tio estas la pesto de la dudeka jarcento. Tamen, mi supozas, ke la homoj sukcesos trovi ion por kontraubatali virusojn ghenerale, kaj speciale la viruson de aidoso. Eble ne tre baldau, sed tio solvighos. Krome, per diversaj preventaj metodoj oni batalas kontrau la tro granda disvastighado de aidoso, ech sufiche sukcese.

La pli problemaj malsanoj por la medicino, estas tiuj internaj, kauzitaj de ni mem. Inter iii trovighas multaj nervmalsanoj kaj diversaj malnormalajhoj ekestantaj pro certaj fizikaj neekvilibroj kiel malghusta nutrado k.a. Tamen, tiu grupo ne estas morte danghera. Alian pli dangheran grupon ni nomas per komuna nomo: kancero. La kancero estas nekontrolebla rapida multoblighado de la propraj cheloj de la homa histo. Se oni observas la kanceron, ghi tre analogias kun la milito. En normalaj, pacaj tempoj diversaj shtatoj bone kunlaboras kaj kunekzistas, kunfunkcias. Chiu kontribuas iel al la propra bonstato kaj al la bonstatoj de aliaj. Se pro iu kauzo, unu el ia shtatoj ekhavas problemojn kaj ghi ne sukcesas tiujn problemojn mem solvi, ghi decidas provi savighi per shtelado, per forpreno de aliaj, chefe de najbaroj, ne komprenante ke detruante la aliajn, ghi detruas la tutan superan organismon kies parto ankau ghi mem estas.

Same tiel kondutas la kancertumoroj. La nekontrolata disvastighado de cheioj (soldatoj kiuj atakas alian landon) ekas en tiu organo kiu ial havis problemojn, estis la plej malforta, estis tro longe en nekonvena pozicio. luj kuracistoj interalie konstatis ke la kancero ekestas ofte en organoj kiujn ni ial neglektis au tro ekspluatis. Homo kiu dum jaroj fumis pipon tenante ghin chiam en la maldekstra bushflanko, gajnis kanceron je tiu bushparto. Pri tio ke fumantoj ricevas multe pli ofte pulmokanceron ol aliaj, oni ne bezonas paroli.

Nu, la cheloj kiuj normale (kiam ili ne estas sovaghaj soldatoj) havas en siaj genoj programojn pri tio kiom rapide kaj ghis kiu generacio ili multoblighu, en la kazo de kancero perdis tiun genprograman limigon. Ili multoblighadas senprograme, invadas la chirkauajn sanajn organojn, “infektas” (transdonas sian frenezecon) ankau la chelojn de tiuj organoj kaj rapide detruas chion, ghis fine estas detruitaj vivgravaj organoj pro kio la tuta organismo – la homo – chesas funkcii, mortas.

Chu tio ne tre memorigas pri milito? Shajnas ke la kancero estas milita stato en la homa korpo kauzita de iu malekvilibro, iu malatento pri la limoj kiujn havas certaj organoj se oni ilin tro sharghas.

Chu oni povas batali kontrau la kancero, kontrau la nekontrolebla militatako, disvastighado de frenezigitaj cheloj? Lau mi oni povas lau du manieroj.

a) per fizika detruado de la milittrupoj, do, de la tumoro, se ghi ankorau trovighas en loko malproksime de vivgravaj organoj (kaj tion ja aplikas la hodiaua medicino per operacioj kaj kemoterapio) kaj

b) per rekontrolo de la genprogramoj, per normaligo de ilia vivritmo – kaj tio signifas la haltigon de la proceso de frenezdisvastighado.

Kiel jam dirite, la troigo, la supero de limoj en kiuj okazas oscilado de normalaj vivcikloj kontrolataj per sentoj kauzas timon. Tiu chi kauzas per negativa sugesto plian timon (ne ankorau necesan) kaj la plia shtupo estas paniko. Oni devas detrui la fonton de la frenezo, de la paniko. Unue necesas forigi la kauzon de la malekvilibro per senvenenigo de la tuta korpo, per interna kompleta purigo helpe de dieta longdaura fastado kun trinkado de nature faritaj sukoj el legomoj kaj fruktoj uzante klistron kaj aliajn rimedojn por purigado che chiuj eliminorganoj. Post la totala purigo la korpo mem komencas detruadi la malnormalajn chelojn (detale pri tio legu en la verkoj de finna doktoro Airola au aliaj autoroj kiuj verkis pri tiu temo). Chio tio postulas longtempan luktadon en kio grave helpas la pozitiva memsugesto por kontraubatali la panikon de la cerbo. Chio tio komune restarigas la normalan funkciadon de la reproduktaj procesoj en la cheloj.

Ghenerale la plej grava aspekto de kontraustaro al malsanoj estas la prevento. Entrepreni chion kio maksimume malebligas la shancojn ke oni malsanighu estas la tasko kaj de individuo kaj de shtato. Al la plej gravaj agoj en la preventado apartenas la zorgo pri higieno, sana nutrado kaj kontraustaro al gravaj sociaj malbonoj kiaj la alkoholismo, fumado, drogoj kaj tablojdomanio.

FONTO: http://miresperanto.com/biblioteko/duobla_spiralo/16.htm

MEL ELIMINA SUPERBACTÉRIAS

MEL DESTRÓI E MATA até mesmo Superbactérias de hospitais !!

Algumas bactérias se tornaram resistentes a todos os medicamentos antibacterianos conhecidos e prescritos pelos médicos. Mas os cientistas descobriram que o mel Manuka, como é conhecido na Nova Zelândia, ou  geleia de arbusto,  um mel, como é conhecido na Austrália, matou toda bactéria ou patógeno que nele foi testado.  É aplicado externamente e atua sobre infecções de pele, mordidas generalizadas de animais e cortes.

Tradução edição e  imagens:  Thoth3126@protonmail.ch

POR: JOHN STAPLETON, SIDNEY- Austrália

Fonte: http://www.theaustralian.com.au

Pesquisadores australianos ficaram muito surpresos ao descobrir uma cura para tudo, existente desde há muito tempo bem debaixo de seus narizes – um mel vendido em lojas de alimentos saudáveis como um medicamento natural:

A Grande Mãe Natureza demonstra mais uma vez que ela é a maior fonte de bem estar do ser humano. Em uma Colmeia predomina a energia feminina, da deusa, pois as abelhas são regidas por uma RAINHA.

Muito longe de ser um alimento de saúde natural obscura com qualidades curativas duvidosas, uma nova pesquisa mostrou um tipo de mel conhecido como Manuka, da Nova Zelândia, que mata todos e cada tipo de bactéria que os cientistas têm jogado nele, incluindo as “superbactérias” resistentes a antibióticos  que assolam os hospitais  matando pacientes em todo o mundo.

Algumas bactérias se tornaram resistentes a todos os medicamentos antibacterianos comumente prescritos. Mas os cientistas descobriram que o mel Manuka, como é conhecido na Nova Zelândia, ou  geleia de arbusto,  um mel, como é conhecido na Austrália, matou cada bactéria ou patógeno que nele foi testado.  É aplicado externamente e atua sobre infecções de pele, mordidas generalizadas de animais e cortes.

Flores do arbusto Manuka, (Leptospermum scoparium) nativa da Nova Zelândia que produzem um super mel.

O mel se distingue porque é produzido apenas por abelhas que se alimentam de árvores nativas de chá em regiões da Austrália e da Nova Zelândia, disse Dee Carter, da Escola de Biociências e Molecular Microbiana da Universidade de Sydney. Os resultados são susceptíveis de ter um enorme impacto sobre a medicina moderna e poderia conduzir a produção de uma nova gama de produtos à base de mel para substituir cremes antibióticos e anti-sépticos.

Os dois filhos do Professor Carter, Marty de 8 e Nicky com 6, acham que é muito engraçado a maneira como sua mãe coloca mel em suas feridas quando eles se machucam. Mas ela jura por eles, contando histórias de como rapidamente o mel cura qualquer infecção. “O uso do mel soa muito caseiro e nada científico, e é por isso que precisamos do uso da ciência para validar as afirmações feitas por ele”, disse ela.

De acordo com relatório da ONU as abelhas estão sofrendo um processo de extinção em vários países industrializados do hemisfério norte, como Inglaterra, Canadá e EUA, colocando em risco até mesmo a produção de alimentos.

As propriedades curativas de vários tipos de mel já são conhecidas por culturas indígenas durante milhares de anos, e cobrir feridas e cortes com mel era comum antes do advento dos antibióticos. “A maioria das bactérias que causam infecções em hospitais são resistentes a pelo menos um antibiótico, e há uma necessidade urgente de novas formas de se tratar e controlar infecções de superfície da pele”, disse o professor Carter.

“Novos antibióticos (sintetizados) tendem a ter vida útil curta, na medida em que as bactérias que atacam, rapidamente vão se tornando mais resistentes. Muitas grandes empresas farmacêuticas abandonaram a produção de antibióticos por causa da dificuldade de recuperação dos custos. Desenvolver alternativas eficazes poderiam, portanto, salvar muitas vidas,”principalmente em países mais pobres do terceiro mundo.

O Professor Carter disse que a coisa fascinante nisso tudo também foi que nenhum dos pesquisadores de bactérias jamais havia usado o mel para testar contra as bactérias, incluindo superbactérias, como as bactérias comedores de carne. Ele disse que um composto natural no mel chamado de metilglioxal – ele próprio sendo tóxico – combinados de modo ainda desconhecido com outros compostos não identificados no mel é que causam a “falha de multissistema” nas bactérias, matando-as.

Os resultados do projeto da pesquisa foram publicados no Jornal Europeu  de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas do mês de março.

Saiba mais em:

 1. http://thoth3126.com.br/abelhas-em-perigo-de-extincao/
 2. http://thoth3126.com.br/as-abelhas-e-o-sagrado-feminino/
 3. http://thoth3126.com.br/sumico-das-abelhas-tambem-no-brasil/
 4. http://thoth3126.com.br/abelhas-estao-desaparecendo/
 5. http://thoth3126.com.br/abelhas-podem-aumentar-a-produtividade-na-agricultura-dizem-especialistas/
 6. http://thoth3126.com.br/abelhas-tribunal-polones-condena-mulher-por-matar-2-milhoes-de-abelhas/

Permitida a reprodução, desde que mantido no formato original e mencione as fontes.

FONTE:     www.thoth3126.com.br


			

JEJUNS CURTOS: FABULOSA PRÁTICA DE SAÚDE

Por Flávio Passos

Eu jejuo para uma maior eficiência física e mental” Platão

O jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. ” Paracelso

Ainda é comum recomendações de que o ideal para a saúde seria se alimentar de três em três horas, e que necessitamos de pelo menos três refeições por dia (mais lanches e snacks), e que o café da manhã é a mais importante delas. É o que se ensina ainda na maioria das faculdades de nutrição, e o que ainda é prescrito pela maioria dos profissionais. Ainda, pois a imensa maioria de evidências científicas vem apontando outra direção…

Jejuar é não comer. É abster-se de alimento. Uma prática de privação, voluntária ou não, que permite ao organismo reciclar nutrientes, renovar e organizar sua estrutura biológica e metabólica, eliminar componentes desnecessários, fortalecer a imunidade, produzir hormônios em deficiência e rejuvenescer tecidos – além de amplificar a eficiência e desempenho físico e mental. Bom demais para ser verdade? Não – apenas uma função biológica que a Sabedoria Natural desenvolveu para o benefício da saúde do corpo.

Esta prática fez parte do desenvolvimento metabólico de nossos ancestrais, caçadores e coletores que praticavam o jejum com frequência, pois nem sempre havia alimento disponível no ambiente selvagem… muito menos de três em três horas. Ainda, a prática de jejum sempre foi utilizada para fins espirituais, quando o objetivo é deixar a percepção no auge de seu funcionamento (para meditação e prece). Médicos de diferentes tradições ancestrais recomendavam o jejum como ferramenta de regeneração e cura do organismo. Os próprios animais, quando ficam doentes, jejuam.

Recentemente passou a ser utilizada por empresários, empreendedores ou estudantes que precisam operar no auge de seu desempenho. Mesmo com toda esta funcionalidade e histórico, o que se fala por aí é que jejum enfraquece, causa perda de massa muscular e que não deve ser praticado de forma alguma. Será?

O QUE É O JEJUM INTERMITENTE?

Jejuns longos, de fato, requerem supervisão e conhecimento de si mesmo e de como a individualidade de seu corpo funciona. Mas jejuns curtos (os chamados jejuns intermitentes) podem ser utilizados pela maioria das pessoas. É uma técnica poderosa, simples e prática que pode transformar sua vida. E não custa nada.

A modalidade mais acessível e fácil de integrar com flexibilidade em nossa rotina é o jejum intermitente que dura de 16 a 24 horas (incluindo a noite de sono, que dura por volta de 8 horas). Este é um padrão que parece se aproximar muito do ritmo alimentar de nossos antepassados.

Diferentemente de hoje em dia, a comida não era facilmente acessada e armazenada, havia períodos de grande abundância, períodos de escassez e períodos de total ausência de alimentos, e o metabolismo do corpo humano se adaptou muito bem durantes os milênios em que isso ocorreu.

Ao contrário do que se pensa, uma pessoa saudável não se sentirá fraca e incapacitada ao ficar algumas horas sem comer, pelo contrário. Já pensou se o corpo realmente reagisse assim na ausência de alimentos? Não é justamente nessas horas que mais precisaríamos de força e percepção alerta e aguçada para caçar ou buscar alimento? E é isso mesmo que acontece – talvez não na primeira ou segunda vez do iniciante, que já acostumou o corpo durante anos ou décadas a se alimentar com frequência – mas após as primeiras tentativas, nos sentimos mais dispostos e alertas.

O jejum é especialmente fácil para quem já pratica uma dieta verdadeiramente natural, com baixo teor de carboidrato e elevado teor de gordura natural como fonte primária de nutrição. Um organismo ceto-adaptado (aquele que utiliza gordura alimentícia como combustível primário) tem extrema facilidade em jejuar: acaba sendo algo natural e sem esforço. O mesmo não pode ser dito para quem se alimenta primariamente de pão, arroz, batatas, bolachas, barrinhas e outras fontes de carboidrato. Assim, o primeiro passo para dominar a arte do jejum é, muitas vezes, organizar a própria nutrição. Ao mesmo tempo, jejuar em si é uma prática que auxilia a repensar e reeducar os hábitos alimentares. Para muitos, é mais fácil começar o processo de evolução de hábitos alimentares escolhendo QUANDO comer do que escolhendo O QUE COMER. Ainda assim, qualquer passo em direção à Saúde é bem vindo.

je2

FATOS CIENTÍFICOS

É válido ressaltar que o jejum é uma prática que desde o princípio dos tempos é utilizada por praticamente todos os povos e culturas do planeta. Além das conhecidas figuras bíblicas e de Jesus, alguns homens ilustres como Platão, Pitágoras, Gandhi e o médico alquimista Paracelso exaltaram suas virtudes, Paracelso chamou o jejum de “o médico interior” e de o “melhor remédio”.

Jejuns prolongados, de três dias ou mais, podem ocasionar benefícios mais profundos em determinadas áreas, como o de regeneração e recuperação profunda de diversos sistemas do do organismo. Pesquisas feitas pelo Dr. Valter Longo mostraram que jejuns de três ou quatro dias podem até mesmo criar um sistema imunológico novo à partir de células tronco. É impressionante.

Os benefícios da restrição calórica – ingerir uma quantidade bem menor de calorias do que a média – como a longevidade, já são conhecidos e pesquisados há algumas décadas. A sabedoria antiga diz que “quanto menos se come, mais se vive“, e isto é extensivamente demonstrado em qualquer organismo vivo. Comer mais do que o necessário envelhece prematuramente. Estudos recentes demonstram que os mesmos benefícios (e mais alguns) podem ser alcançados através do jejum intermitente.

Já existe uma quantidade sólida e considerável de evidências científicas (algumas referências estão listadas ao fim do artigo) apoiando o jejum intermitente como uma prática segura e eficaz para a melhora da saúde em geral, emagrecimento, perda de gordura, aumento de massa muscular, melhorias no funcionamento cardiovascular, cerebral e metabólico.

Durante o jejum, a produção de insulina diminui e a sensibilidade à insulina aumenta, isso significa que no refeeding, o corpo vai metabolizar o alimento de modo mais satisfatório. Através do jejum intermitente reeducamos o corpo a utilizar o alimento da maneira mais efetiva possível. Isso significa não há acúmulo de gordura e ocorre aumento muscular (se os músculos forem exercitados).

COMO?

A explicação é simples. Quando comemos com frequência constante, o corpo tem o alimento sempre disponível como fonte de energia e guarda as “sobras” na forma de gordura corporal. Na ausência de alimento, o corpo utiliza essa gordura estocada como fonte de energia, o que resulta em perda de peso e saúde para o organismo.

O jejum ainda traz um ganho extra para quem se exercita e quer melhorar a musculatura, após um treino em estado de jejum, assim que você se alimenta, há um aumento do hormônio do crescimento (HGH), que estimula o crescimento muscular e a queima de gordura. O HGH é um dos principais responsáveis por manter o corpo jovem.

Devido a esses fatos, encontramos muitos praticantes e entusiastas do jejum intermitente no meio fitness. Mas os benefícios vão muito além da boa forma física.

Quando o corpo está sem seu combustível usual – glicogênio – ele passa a queimar gordura e também passa a reciclar componentes celulares danificados, o que se chama de autólise inteligente, e através desse processo o corpo se recupera mais rápido e tem a capacidade de renovar os seus sistemas, como o sistema imunológico. Certamente é por essa razão que os animais quando estão doentes param de comer, eles estão permitindo que o corpo economize energia digestiva e encontre recursos para se recuperar mais rapidamente. Já percebeu como você perde o apetite quando está doente? Pois é. É o corpo clamando por jejum.

Tem mais – o jejum intermitente tem a incrível capacidade de reparar neurônios danificados e estimular o cérebro a gerar novos neurônios (neurogênese). A privação regular de calorias, além de estimular a renovação celular cerebral (e de todo o organismo), também aumenta a produção do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF, do inglês Brain derived neurotrophic factor). O BDNF é um membro da família das “neurotrofinas” e ajuda na sobrevivência neuronal e na neurogênese.

Há estudos também apontando que o jejum ajuda em distúrbios psíquicos, diminuindo sintomas de depressão, desânimo e agressividade. Compreende porque o jejum é considerado uma prática sagrada há milênios?

COMO E QUANDO FAZER: RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES PRÁTICAS

É recomendável consultar seu médico e/ou nutricionista para a prática do jejum. Embora seja fundamentada e totalmente segura para adultos saudáveis, cada pessoa é única e algum acompanhamento pode ser necessário. Desaconselhamos o método para pessoas que utilizam medicamentos.

QUANDO NÃO FAZER:

 • NÃO é indicado para mulheres que estejam querendo engravidar e que estejam amamentando.
 • Muita cautela quando há quadros de infecções crônicas sérias (em alguns casos há melhoras, provavelmente por economia de energia dos processos digestivos e pela ativação da autofagia),
 • Fadiga crônica,
 • Num período em que não se está lidando bem com o estresse,
 • Problemas de sono,
 • Problemas no estômago como inflamações e infecções.
 • Desequilíbrios hormonais,
 • Fadiga adrenal

Muitos afirmam que o jejum pode não trazer tão bons resultados para as mulheres e pode também ser mais difícil e desconfortável. Portanto, recomendamos para as mulheres ir de modo bem gradativo e subtrair duas horas dos períodos de jejum indicados.

Dicas: Evite os dias pré-menstruais, pois a alteração hormonal costuma modificar o humor e os hábitos, podendo tornar o jejum mais difícil ou incômodo (cada caso é único, talvez o jejum possa ajuda-la!), evite principalmente durante e após o período menstrual, pois nesses dias seu corpo precisa de uma nutrição reforçada.

QUANDO FAZER:

É especialmente recomendado para:

 • Aqueles que querem perder peso,
 • Harmonizar a glicemia sanguínea,
 • Descansar o sistema digestivo
 • Propiciar um período de regeneração celular
 • Se concentrar em outras atividades
 • Diminuir gordura corporal e aumentar a massa muscular (sempre associado à exercícios e ao refeeding apropriado)
 • Melhorar o sistema imunológico e a saúde em geral

Há inúmeros estudos que comprovam que não há risco de perder massa magra com o jejum intermitente, mas é importante estar saudável e praticar exercícios físicos, de preferência aqueles que exigem força e resistência, como musculação. Embora o jejum possa ser um auxílio para recobrar a Saúde, esta prática realmente brilha quando exercitada por pessoas saudáveis.

A principal dica é compreender que é completamente natural para o corpo restringir seus períodos de alimentação de tempos em tempos. Se você duvida disto, a sua dúvida pode ser usada por sua mente para te fazer acreditar que precisa comer, sabotando seu projeto de jejum. Existe um excelente livro (Eat Stop Eat, de Brad Pillon (em inglês), abundante em referencias científicas, que basicamente comprova os benefícios do jejum e é feito para te convencer da absoluta segurança dos jejuns curtos (de até, no máximo, 3 dias). Assim, se as referencias contidas ao fim deste artigo não são suficientes para te deixar tranquilo e confiante para seguir com a prática, leia o livro.

Outra dica: o não comer é um período extremamente produtivo – seja para realizar tarefas, para estudar, trabalhar, caminhar, carregar peso…. seja para olhar para dentro, meditar, silenciar o pensamento. Não gaste este precioso período pensando em comida ou contando as horas para o momento de comer de novo. Simplesmente esqueça o assunto e não se permita ser carregado por sua mente até o universo dos alimentos. Tenha confiança de que seu corpo tem as reservas de que necessita e lembre-se de que é possível ficar sem comida e permanecer vivo por semanas, conforme a ciência comprovou. Aproveite seu curto jejum. Vá trabalhar.

As pesquisas sugerem que os benefícios acontecem das 16 horas (14 para mulheres) em diante, portanto 16 horas costuma ser o mínimo e pode ser praticado com frequência.  Esta é uma das práticas mais comuns de jejum intermitente – se alimentar diariamente por oito horas, e não se alimentar por dezesseis horas. Simplesmente jantar por volta das 20:00 e não tomar o café da manhã no dia seguinte, com o almoço às 12:00 completa 16 horas de jejum.  Para algumas pessoas é mais natural não comer de manhã, para outros é mais simples entrar em jejum no fim da tarde e pular o jantar. Não existem regras.

Métodos mais conhecidos:

 • Pular o café da manhã”: consiste em ficar 16 horas (14 para mulheres) sem se alimentar, como foi mostrado no exemplo acima. Normalmente quem segue este padrão se alimenta numa janela de 8 horas (10 para mulheres), como das 12:00 às 20:00. É um jejum que não apresenta muitas dificuldades e quem o pratica frequentemente o faz quase que numa base diária.

Seguindo o raciocínio das janelas, pode-se diminuir as janelas em 6, 4 e até mesmo 2 horas, o grau de dificuldade vai aumentando e o pode ser difícil manter esse ritmo sem desconforto.

 • Eat, Stop, Eat” – Coma, Pare, Coma: consiste num jejum de 24 horas uma ou duas vezes por semana. Este método foi popularizado por Brad Pilon, autor do livro “Eat, Stop, Eat”. Você escolhe um ou dois dias da semana, não precisam ser sempre os mesmos, é importante ter flexibilidade. Simplesmente comece o jejum a partir de uma refeição, pode ser o almoço ou janta, o que quiser, e coma novamente apenas no dia seguinte no mesmo horário. Por exemplo, jante 20:00 e volte a comer apenas as 20:00 do dia seguinte.
 • Jejum em dias alternados: Como o nome já diz, é comer um dia e outro não, neste caso os períodos de jejum podem atingir até 36 horas. É um padrão que apresenta muitos benefícios, mas é muito difícil de ser sustentado pela maioria.
 • Coma apenas num período definido de tempo (janela), por exemplo, apenas de 12:00 às 20:00. Basicamente você pulará o café da manhã e jantará mais cedo. Ao fazer isso, teremos 16 horas de jejum (das 20:00 até 12:00 do dia seguinte).

Importante: sempre mantenha seu corpo hidratado

Durante o jejum não ingerimos calorias. Bebidas como café e chá (sem açúcar!) podem ser consumidas.

EXERCÍCIO E JEJUM

Interessantemente, os efeitos metabólicos de exercícios físicos e de estados de jejum intermitente são muito parecidos:

 • Os níveis de insulina diminuem
 • A produção de hormônio do crescimento aumenta
 • Aumento na queima de gordura
 • Aumenta a movimentação de aminoácidos para fora e para dentro dos músculos, o que causa uma renovação e um aumento muscular

Exercitar-se no final do jejum (alimentar-se em seguida) pode trazer ainda melhores resultados ao treino!

Podemos afirmar que o jejum intermitente é um padrão alimentar bastante próximo do padrão natural do nosso organismo para que se mantenha em forma e saudável. Certamente mimetiza o ritmo das refeições dos nossos ancestrais, cuja disposição física e saúde geral é relatada como superior à média do ocidental moderno.

RECAPITULANDO

O Jejum Intermitente:

 • É um modo efetivo de perder gordura corporal
 • Contribui para a renovação celular
 • Estimula o cérebro a criar novos neurônios
 • Diminui a produção de insulina
 • Aumenta a sensibilidade à insulina, que faz com que o corpo metabolize o alimento da maneira mais eficaz
 • Reduz o estresse oxidativo (atua como um anti-oxidante, protegendo o corpo)
 • Aumenta a produção do hormônio do crescimento (refeeding), que estimula o aumento da massa muscular e contribui para a saúde geral do organismo
 • Costuma melhorar nossa produtividade, não só por nos deixar mais alertas e dispostos, mas também pelo aumento de tempo disponível
 • Diminui inflamações
 • Economiza tempo (e dinheiro)!

Referências:

http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/11/08/beginners-guide-intermittent-fasting.aspx

http://jonbarron.org/detoxing-full-body-detox/water-fasting-intelligent-autolysis#.VWyKx61Viko

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11357-011-9289-2

http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781%2812%2900815-3/abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15741046

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11357-011-9289-2

http://www.marksdailyapple.com/fasting-brain-function/#axzz3icHAvcdu

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20534972

http://www.naturalnews.com/049794_stem_cells_fasting_immune_system.html

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089158490600801X

http://www.nature.com/ijo/journal/v35/n5/full/ijo2010171a.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779282

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12797841

http://chriskresser.com/is-intermittent-fasting-good-for-you/

Português:

http://www.lowcarb-paleo.com.br/2013/02/jejum-intermitente.html

Vídeos (em inglês):

Documentário BBC – Eat, Fast And Live Longer

https://www.youtube.com/watch?v=4UkZAwKoCP8

endereço desse artigo: http://blog.puravida.com.br/jejuns-curtos/